Το “Threat Detection & Response – TDR” είναι η νέα υπηρεσία ασφάλειας της WatchGuard η οποία με τους agents – τους Host Sensors – που εγκαθίστανται στα end points και την ανάλυση της δικτυακής κίνησης, συσχετίζει και αναλύει τα συμβάντα, ώστε να προσφέρει αναγνώριση επίθεσης και άμεσους τρόπους αντιμετώπισης.

Ο συσχετισμός και η αξιολόγηση των συμβάντων γίνεται στο cloud, ωστόσο οι δράσεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων εκτός από την κεντρική κονσόλα, μπορούν να γίνουν και αυτοματοποιημένα στα end-points μέσω των host sensors.Με την ενσωμάτωση του TDR προσφέρεται σε μικρά και μεσαία δίκτυα ένα εργαλείο ελέγχου του δικτύου για την έγκαιρη αντιμετώπιση και αντίδραση σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης, που μέχρι τώρα ήταν προνόμιο των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων λόγω του κόστους παρόμοιων λύσεων. Επίσημος διανομέας της WatchGuard σε Ελλάδα και Κύπρο είναι η Digital SIMA.