Μια σειρά από καινούριες υβριδικές cloud all-flash λύσεις storage με απώτερο σκοπό να εκσυγχρονίσει και να μεταβάλλει τις εγκαταστάσεις storage παρέχοντας ταυτόχρονα μια ισχυρή “γέφυρα” που θα οδηγεί στην περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών cognitive δημιούργησε η IBM.

Οι συγκεκριμένες λύσεις και οι clients λογισμικού θα μπορούν να αποθηκεύουν τα πολύτιμα δεδομένα όπου ταιριάζουν και έχει νόημα από επιχειρηματικής σκοπιάς. Η σουϊτα IBM Spectrum Storage Suite απευθύνεται στα “άκαμπτα” οικονομικά της διαχείρισης δεδομένων μέσω της ευκαιρίας να δοκιμαστούν νέα υβριδικά cloud και εφαρμογές cognitive δίχως κάποιο πρόσθετο κόστος, μειώνοντας την ίδια στιγμή κατά 40% τα έξοδα που σχετίζονται με το λογισμικό σε σχέση με μια μη-ολοκληρωμένη λύση.