Το Υπουργείο Υγείας κα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο νέων διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Η Επιτροπή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προκήρυξε, στις 8-9-2011, το δεύτερο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 13 δραστικών ουσιών, προϋπολογισμού 95.693.160 ευρώ. Ο εν λόγω διαγωνισμός αναμένεται να διενεργηθεί με ηλεκτρονική δημοπρασία (e-auction) τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου.

Ο τρίτος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια 30 δραστικών ουσιών, προϋπολογισμού 107.156.943 ευρώ, θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα, 19-9-2011, ενώ η διενέργεια των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος Ενιαίος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού εξοικονόμησε χιλιάδες ευρώ.