Η Best Practice Consulting ανέλαβε την υλοποίηση διασύνδεσης του ERP της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με το Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Η  Best Practice Consulting έχει υλοποιήσει για την Ελληνοαμερικανική Ένωση μια πελατοκεντρική εταιρική πλατφόρμα λογισμικού η οποία είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Σκοπός της διασύνδεσης είναι να μεταφερθούν οικονομικά στοιχεία και παραστατικά των πελατών από το ERP στο CRM ώστε η διοίκηση να έχει ενιαία και σφαιρική πληροφόρηση για τους πελάτες της μέσα από ένα και μόνο σύστημα, το Microsoft Dynamics CRM, διευκολύνοντας την παρακολούθηση τους και την λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οργανισμός με ηγετική θέση στον κλάδο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού καθώς και επιτυχημένη πολυετή παρουσία στην Ελλάδα. Στην επιλογή της Best Practice Consulting συνετέλεσε η μεγάλη της εμπειρία σε integrated έργα βασισμένα στο Microsoft Dynamics CRM και στο Microsoft .Net Framework.