Το νέο έτος φέρνει αντιμέτωπο τον οργανισμό μας με νέα σχέδια και νέες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας περιοχές διαχείρισης υπηρεσιών, όπου μπορείτε να εστιάσετε με περιορισμένο κόστος.

Δώστε Έμφαση στο Customer Experience (CX) – Έχω ακούσει πολλούς οργανισμούς να αναφέρονται στο CX, αλλά λίγοι έχουν επικεντρωθεί σε αυτό ως ένα σημαντικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους. Γι’ αυτό:

  • Όταν σχεδιάζετε ή αλλάζετε μια διαδικασία ITSM, να συμπεριλαμβάνετε όποτε είναι εφικτό, τον πελάτη στην ομάδα σχεδιασμού. Οι πελάτες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σχεδόν σε κάθε διαδικασία ITSM.
  • Στη διαδικασία διαχείρισης συμβάντων ή προβλημάτων, βεβαιωθείτε ότι δαπανείται ισάξιος χρόνος για το CX όσο και για την τεχνική επίλυση. Είναι εύκολο για τον τεχνικό άνθρωπο να απορροφηθεί σε μια περίπλοκη επίλυση, ξεχνώντας την ύπαρξη του πελάτη.
  • Εάν είστε υπεύθυνοι για τα SLAs και την υποβολή αναφορών εξασφαλίστε ότι έχουν επικεντρωθεί στο CX. Οι πελάτες ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς βιώνουν την υπηρεσία σας, παρά για τους αριθμούς και τα ατελείωτα διαγράμματα που την αντιπροσωπεύουν.

Αφιερώστε Περισσότερο Χρόνο στη Συνεχή Βελτίωση (CSI) – Η συνεχής βελτίωση είναι ένας άλλος τομέας όπου μια μικρή επένδυση σε χρόνο και προσπάθεια μπορεί να επιφέρει μεγάλο κέρδος στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των πελατών. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι η συνεχή βελτίωση σχετίζεται περισσότερο με τις συμπεριφορές, τα βιώματα και την κουλτούρα, παρά με διαδικασίες και εργαλεία. Η συνεχής βελτίωση δεν μπορεί να ανατεθεί σε έναν Διευθυντή Συνεχούς Βελτίωσης. Θα πρέπει να είναι ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο όπου μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει. Κάθε τμήμα θα πρέπει να διατηρεί ένα CSI Register, όπου ανανεώνει την πληροφορία, την παρακολουθεί και καταγράφει τις βελτιώσεις.

Παρακολουθήστε ένα συνέδριο ITSM – Ένα συνέδριο ITSM σας δίνει την ευκαιρία να μάθετε πώς άλλοι οργανισμοί έχουν λύσει τις ITSM προκλήσεις τους. Ορίστε calendar placeholder για το 8ο ITSM συνέδριο Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης που διοργανώνεται την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 με κορυφαία case studies και διεθνείς ομιλητές, όπως οι Stuart Rance, Catalin Niculae & Andrea Kis.