Με χαρακτηριστικά όπως επιδόσεις πολύ υψηλού επιπέδου, υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία, επεκτασιμότητα, πλήρες λογισμικό διαχείρισης και δυνατότητα εύκολης ενοποίησης, το storage νέας γενιάς βοηθάει τους Διευθυντές Πληροφορικής να ενισχύσουν το ρόλο τους, μέσα από μια ουσιαστική προώθηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής τους.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι Διευθύνσεις Πληροφορικής σε εταιρείες κάθε μεγέθους, συμπυκνώνεται, ίσως, σε μία πρόταση: πώς η τεχνολογία θα συνεχίσει να υπηρετεί τις εταιρικές ανάγκες (αν όχι να προσδώσει νέες δυνατότητες ανταγωνιστικότητας) και, μάλιστα, χωρίς να δαπανηθούν περισσότερα κονδύλια, αλλά ακόμη και να περισταλούν οι σχετικές δαπάνες; Η επίτευξη του παραπάνω στόχου, σύμφωνα με τις απόψεις των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, συνίσταται στις εξής βασικές κατευθύνσεις:

  • Αξιοποίηση λύσεων που βασίζονται σε ανοιχτές αρχιτεκτονικές
  • Απλοποίηση διαδικασιών και υποδομών
  • Αυτοματοποίηση λειτουργιών και
  • Επεκτασιμότητα και τεχνική υποστήριξη

Στο ερώτημα, αν η τρέχουσα τεχνολογία μπορεί να ανταποκριθεί στις παραπάνω ανάγκες, η απάντηση είναι αδιαμφισβήτητα θετική. Όλοι οι παραπάνω άξονες αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των λύσεων υποδομών της εταιρείας μας, οι οποίες σχεδιάζονται με βάση τις παρατηρήσεις πελατών της σε ολόκληρο τον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας προσέγγισης μπορεί να αποτυπωθεί στη νεότερη γενιά συστημάτων storage.

Σε τι storage πρέπει να επενδύσω;
Αν επωμιστούμε το ρόλο του στελέχους IT που καλείται να εξετάσει και να εισηγηθεί την υλοποίηση λύσεων storage, τότε θα διαπιστώσουμε ότι τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων, της επεκτασιμότητας, της ικανοποίησης των απαιτήσεων των εφαρμογών, της προστασίας δεδομένων και της ολοκλήρωσης με τις υφιστάμενες υποδομές, αποτελούν μερικά μόνο από τα σημεία που προκαλούν πονοκεφάλους. Ωστόσο, το storage νέας γενιάς, απαντά στα παραπάνω σημεία, προτείνοντας λύσεις, που διαφοροποιούνται ουσιαστικά από το storage που ξέραμε έως τώρα, προσφέροντας:

  • Επιδόσεις πολύ υψηλού επιπέδου, χάρη στις δυνατότητες του λογισμικού, αλλά και την ικανότητα του storage για την αξιοποίηση τεχνολογίας flash ταυτόχρονα με συμβατικούς δίσκους.
  • Σχεδίαση με γνώμονα την υψηλή διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία.
  • Επεκτασιμότητα που μπορεί να διασφαλίσει τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη και απρόσκοπτη συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα storage της εταιρείας, όπως, επίσης, και υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων διασύνδεσης (FC, iSCSI κ.λπ).
  • Εντυπωσιακά πλήρες λογισμικό διαχείρισης, το οποίο ενοποιείται στις γνωστότερες πλατφόρμες διαχείρισης κατασκευαστών λογισμικού, ενώ επιτρέπει χαρακτηριστικά, όπως τη λήψη snapshots και το replication δεδομένων, απαντώντας με αυτοματοποιημένο τρόπο σε καθημερινές ανάγκες του IT.
  • Δυνατότητα εύκολης ενοποίησης με άλλα περιβάλλοντα ή και υπηρεσίες cloud, που απλοποιούν σε εντυπωσιακό βαθμό λειτουργίες disaster recovery και προστασίας δεδομένων.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό τα νέα συστήματα storage να συνοδεύονται από υποστήριξη επιχειρησιακής κλάσης για όλα τα συστήματα υποδομών, η οποία θα πρέπει να επεκτείνεται σε ουσιώδεις λεπτομέρειες, όπως είναι η πολυετής εγγύηση σκληρών δίσκων τεχνολογίας flash. Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες διασφαλίζουν την επένδυσή τους, απολαμβάνοντας τις επιδόσεις των νεότερων τεχνολογιών.

Γιατί αξίζει o εκσυγχρονισμός του ΙΤ;
Η σχεδίαση συστημάτων με γνώμονα την παραπάνω προσέγγιση σαφέστατα ικανοποιεί την αρχική ανάγκη για απλούστερη λειτουργία των ΙΤ υποδομών με πολύ μεγάλη ευελιξία, για ταχύτερη απόκριση στις εταιρικές ανάγκες με μικρότερους προϋπολογισμούς. Ταυτόχρονα, ωστόσο, προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό: την ελαχιστοποίηση της απασχόλησης των στελεχών του ΙΤ σε χρονοβόρες διαδικασίες υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων και τη διάνοιξη προοπτικών σχεδιασμού νέων λύσεων τεχνολογίας, που υποστηρίζουν καινοτόμες υπηρεσίες στην εταιρεία και επηρεάζουν τον πυρήνα της επιχειρησιακής στρατηγικής. Απελευθερώνοντας το στελεχειακό δυναμικό από χρονοβόρες και τετριμμένες διαδικασίες παρακολούθησης και συντήρησης των συστημάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ταλέντο τους και το όραμά τους σε projects, τα οποία θα συντελέσουν σε μια ουσιαστικότερη προώθηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.