Η Neurosoft, κόντρα στις συνήθεις ελληνικές πρακτικές, επενδύει στην ελληνική τεχνογνωσία, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού. Και ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο, αναπτύσσεται βάσει ενός εξωστρεφούς μοντέλου. Ο Δρ. Νίκος Βασιλονικολιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Νeurosoft μίλησε στο netweek για την εξειδίκευση της εταιρείας στο Data Mining, τα analytics, τις περιοχές εξειδίκευσής της, αλλά και για τα επόμενα σχέδια μετά την εισαγωγή της στην Αγορά ΑΙΜ του Μιλάνου.

NetWeek: Πώς διαμορφώνεται σήμερα ο στόχος της εταιρείας;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Από την έναρξη της δραστηριότητάς μας, αποφασίσαμε η στόχευσή μας να είναι διαφοροποιημένη και μοναδική για την προσφορά προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. Έτσι ο στόχος μας χωρίζεται σε τρεις περιοχές:

Α) Να είμαστε ένα μοναδικό software house που δεν βασίζεται σε αντιπροσωπείες και λύσεις διεθνών οίκων παίζοντας απλώς το ρόλο του integrator.
Β) Να παράγουμε εξειδικευμένο λογισμικό, με έμφαση στην καινοτομία και σε συγκεκριμένες περιοχές δραστηριοποίησης. Να έχουμε ηγετική παρουσία στις εν λόγω περιοχές, να επενδύουμε στην εξαγωγή και υλοποίηση της καινοτομίας και να σχεδιάζουμε όσο το δυνατόν πιο μοναδικές λύσεις από την αρχή για τους πελάτες μας.
Γ) Να προάγουμε την εξωστρέφεια. Οι λύσεις μας είναι εξειδικευμένες, απευθύνονται σε niche αγορές και είναι απαραίτητες για κάθε οργανισμό στον οποίο απευθύνονται, ανεξαρτήτως συνόρων.

NetWeek: Στην Ελλάδα είναι πλέον λίγα τα αμιγή software houses. Aκόμα και εταιρείες που ξεκίνησαν ως software houses, σήμερα καταφεύγουν στο ρόλο του integrator λύσεων διεθνών οίκων. Πώς διαφοροποιείται η Neurosoft σε αυτό το πλαίσιο;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Είναι δεδομένο ότι η επιλογή να παραμείνουμε ένα αμιγές software house είναι πιο δύσκολος δρόμος, σε αντιδιαστολή με το ρόλο του integrator. Και μάλιστα σε μια αγορά μικρή όπως αυτή της Ελλάδας ή ώριμη όπως αυτή της Δυτικής Ευρώπης. Για να γίνει πραγματικότητα, πρέπει κανείς να επενδύει σε ανθρώπους, τεχνογνωσία και φυσικά στην Ερευνα & Ανάπτυξη. Θεωρώ ότι οι παραπάνω αρχές χαράσσουν τη σωστή διαδρομή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική ανάπτυξη. Αντίθετα, όσες εταιρείες στήριξαν την ανάπτυξή τους στο ρόλο του integrator ή του αντιπροσώπου, τις περισσότερες φορές απέτυχαν, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι διεθνείς οίκοι απέκτησαν αυτόνομη παρουσία στην Ελλάδα, ενώ καταργήθηκε και η πολιτική του non-exclusivity.

Εκτιμώ ότι η Πληροφορική στην Ελλάδα θα έπρεπε, και έχει τη δυνατότητα, να κάνει στροφή και να δημιουργήσει προϊόντα αντί να μεταπωλεί. Διαθέτει και τη δυναμική και την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σταματήσει και η σημαντική διαρροή της ελληνικής τεχνογνωσίας προς το εξωτερικό. Θα μπορούσε κάλλιστα η βιομηχανία της Πληροφορικής να αποτελέσει έναν πυλώνα της ελληνικής οικονομίας με ανάπτυξη κεφαλαίων τα οποία θα έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα, και όχι το αντίστροφο.

NetWeek: Από την άλλη βέβαια το κόστος επένδυσης για ένα καλό software house είναι τεράστιο σε σχέση με τους integrators. Επιπλέον υπάρχουν και πολλές λύσεις outsourcing τεχνογνωσίας σε φθηνές χώρες. Ποιο είναι το μοντέλο που χρησιμοποιείτε;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Δεν χρησιμοποιούμε outsourcing σε χώρες που έχουν φθηνότερο δυναμικό όπως η Ινδία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία ή ακόμα και η Μολδαβία. Είναι στρατηγική επιλογή μας να διαθέτουμε εσωτερικά τους μηχανικούς ανάπτυξης λογισμικού τόσο για λόγους προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων όσο και διατήρησης της τεχνογνωσίας εσωτερικά.

Επίσης δεν πιστεύουμε ότι το επιπρόσθετο κόστος ή ο χρόνος που θα χρειαστεί για να υλοποιηθεί το project management ομάδων οι οποίες βρίσκονται κατανεμημένες σε διαφορετικά μέρη, θα προσφέρει προστιθέμενη αξία. Γενικά έχουμε ένα πολυεθνικό κλίμα στην εταιρεία, με ανθρώπους από διαφορετικές εθνικότητες και στελέχη που διαθέτουν σπουδές σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή έχουν εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρείες στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια.


NetWeek: Ποιες είναι οι επενδύσεις σας στην Ερευνα & Ανάπτυξη;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Είμαστε μία από τις λίγες εταιρείες που πραγματοποιεί θεμελιώδη και ουσιαστική έρευνα. Παράγουμε πρωτογενή καινοτομία ενώ χρησιμοποιούμε και καινοτόμους τρόπους για την εξαγωγή της. Για παράδειγμα, δημιουργούμε προϊόντα σε μια περιοχή δραστηριότητας (π.χ., sports betting), δανειζόμενοι από την τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει σε μια άλλη περιοχή (π.χ. Financial engineering). Φυσικά, άλλες καινοτόμες ιδέες επιτυγχάνουν και άλλες αποτυγχάνουν. Αν όμως μια ιδέα εφαρμοστεί τελικά με επιτυχία, αντιλαμβάνεστε πόσο πρωτοποριακή, διαφοροποιημένη και μοναδική είναι.

Πέρυσι το 4,5% των εσόδων μας χρησιμοποιήθηκαν στην Ερευνα και Ανάπτυξη. Φέτος το αντίστοιχο ποσοστό θα είναι διψήφιο. Και αυτό είναι μια ένδειξη της προσήλωσης που έχουμε στις επενδύσεις σε καινούργια προϊόντα.

NetWeek: Εχετε συνάψει συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Παλιότερα, υπήρξε πολύ στενή συνεργασία τόσο με ευρωπαϊκά όσο και ελληνικά Πανεπιστήμια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων προϊόντων. Σήμερα επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση που θέλουμε να έχουμε με τα Πανεπιστήμια, καθώς πολλές φορές ο ορισμός του πλαισίου συνεργασίας είναι αρκετά δύσκολος.

NetWeek: Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των διεθνών οίκων λογισμικού;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Στον τομέα του Sports Betting, τα προϊόντα που έχουμε αναπτύξει είναι όχι μόνο πρωτοποριακά αλλά έχουν δημιουργήσει μια καινούργια κατηγορία. Βρισκόμαστε άλλωστε σε διαδικασία καταχώρησης ευρεσιτεχνίας για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ως εκ τούτου για αρκετό χρονικό διάστημα θεωρώ ότι θα είμαστε χωρίς ανταγωνισμό. Βέβαια, δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε την έρευνα και προσπαθούμε να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Στον τομέα του factoring, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά σημαντικός, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Εδώ τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα είναι αφενός η τεχνολογία και αφετέρου η σημαντική τεχνογνωσία μας στο ίδιο το business του factoring. Ως προς την τεχνολογία, ήδη η εταιρεία, εντοπίζοντας την τάση που οδηγεί σε μοντέλα ότι από ένα κεντρικό site πρέπει να τρέχουν πολλαπλές εγκαταστάσεις, έχει επενδύσει τα τελευταία δύο χρόνια αρκετά ώστε να βελτιστοποιήσει την υφιστάμενη πλατφόρμα σε web based.

Γνωρίζουμε το business και τις προκλήσεις του και αντιμετωπίζουμε τις εταιρείες factoring ως συνεργάτες που προσφέρουν λύσεις και όχι απλώς ως παρόχους τεχνολογίας. Για παράδειγμα, έχουμε παρατηρήσει ότι πολλά από τα υφιστάμενα μοντέλα διαχείρισης κινδύνων στον τραπεζικό τομέα δεν λειτούργησαν.

Προσβλέπουμε, λοιπόν, σε μία διαφορετική οπτική διαχείρισης ρίσκου. Σε μια πιο θεμελιώδη έρευνα. Στόχος μας εδώ δεν είναι να ανταγωνιστούμε υφιστάμενες πλατφόρμες διαχείρισης χρηματοπιστωτικών κινδύνων, αλλά να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία πέρα από τα παραδοσιακά. Και η προστιθέμενη αξία εντοπίζεται στην ομάδα συμβούλων μας που βοηθά τους πελάτες να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα, ευκολότερα, πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά, τόσο μέσα από μία καινούργια προσέγγιση όσο και μέσα από μία πολύ πιο ευέλικτη υλοποίηση, χωρίς «βαριά» licenses.

Σημαντικό γεγονός εδώ είναι και η εισαγωγή της εταιρείας μας στην Αγορά ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου, η οποία δίνει τα εχέγγυα και τη σιγουριά στους πελάτες μας ότι δεν είμαστε «διάττων αστέρας».

Στον τομέα του factoring, έχουμε σημαντική παρουσία, πέρα από την Ελλάδα, και στη γειτονιά μας, στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Tέλος, εδώ είμαστε ανταγωνιστικοί και στις τιμές.


NetWeek: Πώς επιτυγχάνετε ανταγωνιστικές τιμές, έχοντας τη διαφορά του κόστους της Ε&Α σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Πιστεύουμε στην πραγματική προστιθέμενη αξία. Για μας οι πελάτες μας είναι συνεργάτες μας και αποστολή μας είναι η παροχή σε αυτούς ποιοτικών υπηρεσιών «value for money» που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς τους. Είναι γνωστό, ότι δεν μπορείς να προσφέρεις ανταγωνιστικές υπηρεσίες αν δεν είσαι εσύ ο ίδιος ανταγωνιστικός. Η σωστή αξιοποίηση της στοχευμένης, συνεχούς και συστηματικής επένδυσής μας στην Ε&Α μας καθιστά αποδοτικούς και αποτελεσματικούς στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία.

Επίσης, στη Neurosoft δεν προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια λύση για έναν πελάτη και στη συνέχεια να τη «βαφτίσουμε» προϊόν. Λόγω της σχετικά μεγάλης πελατειακής βάσης, το κόστος της Ε&Α μοιράζεται – κατανέμεται σε όλους τους πελάτες και όχι μόνο στον πρώτο, που θα ήταν και άδικο.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, βρισκόμαστε στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εδώ και 15 χρόνια, διαθέτουμε σημαντική και, επιτρέψτε μου να προσθέσω, μοναδική τεχνογνωσία, ώριμα προϊόντα και ισχυρό cash flow. Επομένως, έχουμε όλες τις δυνατότητες να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες μας σε ανταγωνιστικές τιμές.

NetWeek: Στην περιοχή του Business Intelligence, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί όταν έχει να ανταγωνιστεί μεγαθήρια…

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Πράγματι. Ωστόσο, έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει χώρος για εταιρείες που είναι εξειδικευμένες.

Τα μεγαθήρια, όπως αναφέρετε, συγκεντρώνονται κυρίως στον τομέα του enterprise data warehouse. Εμείς, από την άλλη, διαθέτουμε μία πολύ ισχυρή ομάδα analytics, η οποία πιθανόν να μην υπάρχει στην Ελλάδα σε άλλη εταιρεία, τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα. Αυτή η ομάδα είναι ικανή να αναγνωρίσει τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη, να χτίσει πάνω σε αυτές και να προσφέρει λύσεις σε ό,τι έχει πραγματικά ανάγκη ο πελάτης.

Αλλο είναι να χρησιμοποιεί κανείς το 5% των δυνατοτήτων ενός τεράστιου συστήματος λογισμικού και άλλο να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα πιο οικονομικά με μια λύση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Η δική μας ομάδα, χωρίς να είναι δεμένη σε κανένα άρμα, γνωρίζει όλες τις τεχνολογίες, τις πλατφόρμες και είτε συμπληρώνει πάνω σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα είτε χτίζει ακόμα και σε λύσεις open source το προϊόν στον πελάτη. Δεν κοιτάμε το λογισμικό αλλά τη λύση αυτή καθαυτή. Αυτό είναι σπάνιο στην Ελλάδα.

Οι άνθρωποί μας κατέχουν συνολικά πολλές δεκάδες χρόνια εμπειρίας σε data analytics. Και είναι συγκεντρωμένοι κάτω από μία σκεπή. Σκεφτείτε τέλος ότι είμαστε εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν προσφέρουμε λύσεις ΒΙ σε όλους τους κλάδους. Εχουμε αποφασίσει να εξειδικευθούμε, να εντρυφήσουμε στις ανάγκες των πελατών που ανήκουν στις περιοχές που μας ενδιαφέρουν, έτσι ώστε πράγματι να μπορούμε να εφαρμόσουμε με επιτυχία τέτοιες λύσεις.

NetWeek: Στην ανάπτυξη λογισμικού, θεμελιώδη ρόλο παίζει η ποιότητα. Πώς διασφαλίζει η Neurosoft την απαιτούμενη ποιότητα;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Η Neurosoft επιμένει στην ποιότητα και διατρέχει την εταιρεία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Αλλωστε στα 15 χρόνια δραστηριότητάς μας δεν είχαμε ποτέ ούτε μια αστοχία στο λογισμικό.

Γενικά, ακολουθούμε διαδικασίες βάσει του προτύπου ISO 9001, όντας μια από τις πρώτες εταιρείες που το απέκτησε. Σήμερα, σε συνεργασία με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Quint, βρισκόμαστε στη διαδικασία να πιστοποιηθούμε βάσει του προτύπου ISO 20,000, που είναι σχεδιασμένο για εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού. Εκτιμώ ότι μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2010 θα είμαστε μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που θα το έχει πετύχει. Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε διαδικασίες ITIL και να βελτιστοποιήσουμε και τις εσωτερικές διαδικασίες όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουμε.


NetWeek: Πόσο δύσκολο είναι για μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα να αποκτήσει πολυεθνικό/ διεθνή χαρακτήρα;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Είναι πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας την οποία μπορείς να πετύχεις μόνο με το σωστό μίγμα ανθρώπων. Απαιτείται επίσης μια αρκετά δυναμική και χωρίς συμπλέγματα στρατηγική και φυσικά μεγάλο κόστος επενδύσεων σε marketing.

Οι δυσκολίες φαίνονται και από το μικρό αριθμό ελληνικών εταιρειών τεχνολογίας που κατάφεραν πράγματι να έχουν μια διαρκή και αξιοπρεπή παρουσία στο Βαλκανικό χώρο και τη Δυτική Ευρώπη.

NetWeek: Σε ποιες χώρες έχετε παρουσία;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Στις ΗΠΑ, την Ιταλία και αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις για έργα σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία. Εχουμε μια θυγατρική στο Βουκουρέστι, όπου ουσιαστικά τη χρησιμοποιούμε σαν hub για την ευρύτερη περιοχή. Η τεχνική βάση είναι στην Ελλάδα.

Επίσης, βρισκόμαστε σε διαδικασία συζητήσεων με εταιρείες στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες είναι ήδη προμηθευτές του τραπεζικού τομέα, είτε για να γίνουν resellers είτε για το τοπικό support.

NetWeek: Γιατί επιλέχθηκε η εισαγωγή της Neurosoft στην Αγορά ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου στο Μιλάνο;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Εχοντας ήδη πελάτη τον ΟΠΑΠ στην Ελλάδα, την ιταλική Lotomatica (τη νούμερο ένα λοταρία παγκοσμίως), καθώς και σημαντικό μερίδιο του Factoring στην Ελλάδα, ήταν λογική απόφαση να εμπιστευθούμε μία αγορά μέσω της οποίας μπορούμε να επεκταθούμε. Η Ιταλία ήταν ο προφανής στόχος, καθώς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στο factoring και πραγματοποιεί σημαντικότατο τζίρο μέσω των εταιρειών sports betting.

Η πλατφόρμα ΑΙΜ στο Μιλάνο είναι ίδια με αυτή στο Λονδίνο. Hμαστε η πρώτη εισαγωγή εταιρείας μέσα στο 2009 και φυσικά η πρώτη ελληνική. Ηταν ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά πιστεύω ότι ήταν πολύ σωστή επιλογή.

NetWeek: Ποιος ήταν ο στόχος της εισαγωγής;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν περίπου 7,5 εκατ. ευρώ, και επενδύονται σε δύο άξονες: ο πρώτος είναι η οργανική ανάπτυξη της εταιρείας με στήριξη της εξωστρέφειας, του marketing και των πωλήσεων στο εξωτερικό. Ο δεύτερος ήταν οι εξαγορές. Πιστεύουμε ότι μπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες και μάλιστα, αυτή την περίοδο, σημαντικές.

Hδη, η εταιρεία ολοκλήρωσε τα τέλη Νοεμβρίου την εξαγορά του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Kestrel Information Systems. Δύο είναι οι στόχοι της συγκεκριμένης εξαγοράς: ο ένας εντοπίζεται στο γεγονός ότι πολλοί από τους πελάτες μας ζητούσαν turnkey λύσεις που δεν ήμασταν σε θέση να προσφέρουμε, κυρίως όσον αφορά το hardware ή το storage και ο δεύτερος να πετύχουμε ευκαιρίες cross selling τόσο προϊοντικά όσο και γεωγραφικά, καθώς η Kestrel IS έχει ισχυρή παρουσία στην ΝΑ Ευρώπη. Οι συνέργιες είναι σε πολλαπλά επίπεδα.

NetWeek: Είναι οι τηλεπικοινωνίες μια από αυτές;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Πράγματι. Οι τηλεπικοινωνίες ήταν μια περιοχή που εξετάζαμε πολύ καιρό και πελάτες μας είναι και οι τρεις πάροχοι κινητής τηλεφωνίας. Εκτιμώ ότι είναι μια περιοχή που θα επανέλθουμε δυναμικά, τόσο σε προϊοντικό όσο και γεωγραφικό επίπεδο.


NetWeek: Ποια τα σχέδιά σας για το μέλλον;

Νίκος Βασιλονικολιδάκης: Ο στόχος μας είναι να γίνουμε γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή – και γιατί όχι και πιο μακριά – ως το software house που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη διαχείριση κινδύνων στον τομέα του sports betting και τον ευρύτερο τραπεζικό – factoring – χώρο.

Τη Neurosoft μετά από 5 χρόνια θα την αναγνώριζα ως μια εταιρεία γνωστή κάτω από το slogan: «Risk is our business», με την έννοια του ότι εμείς διαχειριζόμαστε το ρίσκο σας. Δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν όλη την πληροφορία, να οδηγηθούν στις βέλτιστες αποφάσεις, να εκτιμήσουν σωστά τον κίνδυνο και να δρομολογήσουν τις ορθές στρατηγικές και τακτικές ενέργειες. Πιστεύω ότι προσθέτουμε μία φρέσκια ματιά, μία οπτική διαφοροποιημένη από αυτή που οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται το ρίσκο σήμερα. Το έχουμε πετύχει στον τομέα του sports betting, θα το πετύχουμε και στο factoring.

Η Neurosoft με μια ματιά
Η Neurosoft ιδρύεται το 1994 από μηχανικούς λογισμικού, ως ένα software house με εξειδίκευση σε πολύπλοκα έργα. Eως το 1999, η ομάδα της εταιρείας εκτελεί ένα μεγάλο αριθμό έργων είτε ως βασικός ανάδοχος είτε ως υπεργολάβος, κυρίως για λογαριασμό της Ε.Ε. μετά από διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως είναι: η διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις τράπεζες των χωρών-μελών, τα συστήματα επιθεωρήσεων της EURATOM, τον έλεγχο της τροφικής αλυσίδας στην Ε.Ε., κ.ά. Στην Ελλάδα υλοποιεί έργα όπως το σύστημα παρακολούθησης του αλιευτικού στόλου σε όλο το στόλο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ονόματι VMS (Vessel Monitoring System).

Το 1999 η εταιρεία αναλαμβάνει ένα αρκετά σημαντικό – για τη μετέπειτα πορεία της – έργο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χτίζοντας το ODL (Order Data Link), μέσω του οποίου δίνεται στις χρηματιστηριακές εταιρείες η δυνατότητα να συνδέσουν το back office τους με το ETS -το Electronic Transaction System – του Χρηματιστηρίου. Και την ίδια περίοδο ανακοινώνει και την πρώτη Ελληνικής ανάπτυξης πλατφόρμα Data Mining, ονόματι Envisioner.

Το 2004, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που είχε αναπτύξει στο Data Mining, η Neurosoft αναλαμβάνει το έργο Data Warehouse και Data Mining του ΟΠΑΠ, όπου και ολοκληρώνει το 2005. Η ολοκλήρωσή του συμπίπτει με την εποχή όπου ο ΟΠΑΠ είχε ανάγκη για εξειδικευμένες αναλύσεις και σενάρια λόγω του νέου παιχνιδιού, ΚΙΝΟ.

Πάνω σε αυτή την τεχνογνωσία, η εταιρεία ξεκινά τη σχεδίαση και ανάπτυξη του ολοκληρωμένου προϊόντος διαχείρισης στοιχηματικών προϊόντων, ονόματι BOLT (Bet Operations Lottery Toolbox). Πρόκειται για ένα πλήρες σύστημα risk management για την ανάλυση στοιχηματισμού, το οποίο και ολοκληρώνει το 2008.
Το 2009 η εταιρεία εισάγεται στην αγορά ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου, αφού έχει προηγηθεί η εισαγωγή του ΟΠΑΠ στο μετοχικό κεφάλαιό της, με ποσοστό 36%.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία διαθέτει πολύ σημαντική παρουσία στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα, με κορωνίδα το factoring, όπου διαθέτει δικής της παραγωγής κεντρικό σύστημα λογισμικού από το 2002, παρουσιάζοντας φέτος μια εντελώς αναβαθμισμένη πλατφόρμα.