Ξεκινά το Σεπτέμβριο το 1ο Coding Bootcamp για Επαγγελματίες, μία δράση που οργανώνεται στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα και υλοποιείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη CEPIS και τη HePIS.

Στις 2+12 εβδομάδες που θα διαρκέσει, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό και θα πιστοποιηθούν για τις γνώσεις τους που απέκτησαν.