Η παγκόσμια αγορά cloud αναμένεται να αγγίξει τα 250 δις. δολ. μέχρι το 2020, σύμφωνα με έρευνα της Crowd Research Partners, που δημοσιεύει το ITProPortal, ωστόσο υπογραμμίζεται ότι όσο οι επενδύσεις αυξάνονται τόσο αυξάνονται και οι ανησυχίες για την ασφάλεια.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τα σημαντικότερα εμπόδια στην υιοθέτηση του cloud είναι η ανησυχία για την ασφάλεια με 53%, η νομική και κανονιστική συμμόρφωση (42%) και ο κίνδυνος απώλειας ή διαρροής δεδομένων (40%). Η μεγαλύτερη, όμως, απειλή έρχεται από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω κατάχρησης των στοιχείων πρόσβασης των εργαζομένων και τον ακατάλληλο έλεγχο της πρόσβασης (53%). Το 84% των συμμετεχόντων δεν είναι ικανοποιημένοι από τα παραδοσιακά εργαλεία ασφάλειας, ενώ το 48% τα παραδοσιακά εργαλεία ασφάλειας δικτύου είναι «σχετικά» αναποτελεσματικά ή εντελώς αναποτελεσματικά για το 11%. Τέλος, το 25% αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα δεν μπορεί να μετρηθεί στα cloud περιβάλλοντα. Το 61% σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν και να πιστοποιήσουν το υπάρχον προσωπικό IT, το 45% θέλει να συνεργαστεί με έναν πάροχο managed security services και το 42% σχεδιάζει να υιοθετήσει επιπλέον λογισμικό ασφάλειας.