Μετά από χρόνια σημαντικής ανάπτυξης, η τεχνολογία blade βρίσκει -λόγω της οικονομικής κρίσης- γόνιμο έδαφος για να δημιουργήσει βαθύτερες και σταθερότερες ρίζες στα data centers. Το Total Cost of Ownership είναι εδώ και 25 χρόνια ένας κρίσιμος παράγοντας επένδυσης σε τεχνολογικές υποδομές. Ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως από τη Gartner το 1987 και έκτοτε είναι άμεσα συνδεδεμένος με την αξιολόγηση μιας κεφαλαιουχικής επένδυσης.

Οι οργανισμοί που αυτήν την περίοδο συνεχίζουν να αναπτύσσονται παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αναζητούν λύσεις που θα τους εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό TCO, ανάμεσα στις διαφορετικές επιλογές ή τις επιλογές που μπορεί να κάνει ο ανταγωνισμός τους.

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η τεχνολογία blade δημιουργεί οικονομίες κλίμακας σε IT υποδομές που απαιτούν μεγάλο αριθμό servers. Οι παράγοντες που διακρίνουν την τεχνολογία blade σε σχέση με τους ανεξάρτητους rack servers, είναι ο αρθρωτός σχεδιασμός, η απλοποιημένη διαχείριση και η καλύτερη ενοποίηση εξαρτημάτων για τον έλεγχο αποθηκευτικών μέσων και δικτυακών συσκευών. Επιπλέον, η χρήση του ενσωματωμένου switching στα blade chassis μειώνει σημαντικά το κόστος καλωδίωσης και την πολυπλοκότητα διαχείρισης.

Ωστόσο, η σημαντικότερη οικονομία κλίμακας, όσον αφορά την κεφαλαιουχική επένδυση, σχετίζεται με τη μείωση χιλιάδων εξαρτημάτων που είναι κοινά σε υποδομές μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων rack servers.

Οικονομίες κλίμακας επιτυγχάνονται με τη χρήση blade servers και στα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Σύμφωνα με μελέτες, οι μειώσεις στην απαιτούμενη ισχύ για τη λειτουργία και την ψύξη των servers, σε συνδυασμό με τη μείωση του απαιτούμενου χώρου, είναι δυνατό να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα μέχρι και 25%. Σημαντική συμβολή στη μείωση του κόστους έχει η χρήση του λογισμικού αυτοματοποίησης που συνδυάζεται με τα blade servers και απλοποιεί τα διάφορα installations, με αποτέλεσμα εργασίες που μπορεί να χρειάζονταν μέχρι και μερικές ώρες ανά server να ολοκληρώνονται σε λίγα λεπτά ανά blade.

Η χρήση των blade servers ως καταλύτης στην εξοικονόμηση ενέργειας
Οι προβλέψεις για το ενεργειακό κόστος στα data centers δεν είναι ευοίωνες για τα ερχόμενα χρόνια. Αρκετοί IT managers αναφέρουν ήδη ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία ενός data center ξεπερνά το κόστος του εξοπλισμού. Σύμφωνα με την IDC, για κάθε ένα δολάριο που ξοδεύεται στην αγορά εξοπλισμού, αντιστοιχεί περίπου μισό δολάριο για ισχύ και ψύξη και το ποσό αυτό είναι περισσότερο από διπλάσιο σε σχέση με πριν από δύο χρόνια.

Ερευνα της Gartner αναφέρει ότι, το 70% των CIOs δηλώνουν πως τα ζητήματα ισχύος και ψύξης είναι τώρα το μόνο σημαντικότερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Η χρήση blade servers δίνει τη δυνατότητα για συγκέντρωση μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος σε μικρότερα chassis και άρα για μεγαλύτερη συγκέντρωση της ισχύος μέσα στο data center. Εχει όμως αυτή η συγκέντρωση μόνο θετικά αποτελέσματα;

Η μεγιστοποίηση της ισχύος ανά τετραγωνικό μέτρο, είναι δυνατό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του data center, αν δε συνοδεύεται από σωστό σχεδιασμό του χώρου και της κατανομής ψύξης, έξυπνα εργαλεία διαχείρισης ισχύος και αποτελεσματική αξιοποίηση της υπάρχουσας ισχύος μέσω virtualization.

Ο σχεδιασμός του data center αναδεικνύεται πλέον σε ένα κρίσιμο πρώτο βήμα, καθώς από αυτό θα εξαρτηθεί όχι μόνο η βέλτιστη αξιοποίηση της δαπανώμενης ενέργειας, αλλά και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του data center παράλληλα με την επιχειρηματική ανάπτυξη. Πολλοί IT managers εκπλήσσονται όταν συνειδητοποιούν ότι ένα μικρό μόνο κλάσμα της ενέργειας που αγοράζουν για να τροφοδοτήσουν το data center αξιοποιείται τελικά για τη λειτουργία του.

Παράγοντες όπως η θέση του κτιρίου και η διαμόρφωση του χώρου στο data center, ώστε η ψύξη να εστιάζει στα hot spots, αποκτούν μεγάλη βαρύτητα, γιατί μπορούν να διαμορφώσουν καθοριστικά το ενεργειακό αποτύπωμα. Οι περισσότεροι κατασκευαστές servers προσφέρουν υπηρεσίες σχετικά με την αναδιαρύθμιση της υπάρχουσας υποδομής, ανάλυση των μελλοντικών αναγκών σε υπολογιστική ισχύ και ανάλυση κόστους / αποτελεσματικότητας για τα συστήματα ψύξης και παροχής ισχύος.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές αυτοματοποιήσεις που συμβάλλουν ώστε η δαπάνη ενέργειας να είναι αποτελεσματική, η ανθρώπινη παρέμβαση παραμένει σημαντική για βελτιστοποιήσεις. Η χρήση προηγμένου λογισμικού ελέγχου της ενεργειακής κατανάλωσης βοηθά τους IT managers να κατανοήσουν τις ενεργειακές ανάγκες του data center και να διαπιστώσουν τις αλλαγές που επιφέρουν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή το virtualization.


Δεν υπάρχει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
Η παρακάτω ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Σε συνάντηση στην οποία συμμετέχουν ο μηχανικός του προμηθευτή και οι δύο project managers της εταιρείας, γίνεται συζήτηση για αντικατάσταση των servers που υποστηρίζουν μια εφαρμογή. Η πρόταση του μηχανικού είναι η χρήση blade servers, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν με τεχνική virtualization, όλους τους servers που λειτουργούν σε φυσική μορφή. Οι project managers είναι σύμφωνοι με την ιδέα. Η συζήτηση εκτροχιάζεται όμως, όταν ο μηχανικός προτείνει την αγορά τριών blades, αλλά και ενός blade enclosure, το οποίο κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ και μπορεί να δεχτεί πολύ περισσότερα blades από όσα χρειάζεται η εφαρμογή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κόστος του blade enclosure ήταν περίπου 5.000 ευρώ και μπορούσε να δεχτεί μέχρι 8 blades. Κάθε blade ήταν περίπου 500 ευρώ φθηνότερο από ένα αντίστοιχο rackmount server του ίδιου προμηθευτή με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι ένα πλήρες blade enclosure, θα κόστιζε 1.000 ευρώ περισσότερα από μια λύση με rackmount servers. Αν πάλι η εταιρία δεν είχε λόγο να συμπληρώσει το enclosure θα έμεναν αναξιοποίητα 500 ευρώ για κάθε ελεύθερο slot.

Επομένως για μια εταιρεία που έχει ανάγκη επεξεργαστικής ισχύος τόση ώστε να γεμίσει ένα enclosure, το κόστος αγοράς δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας. Θα ήταν όμως για μια εταιρεία που χρειάζεται 2 ή 3 blades. Ακόμα και αν κάποιος σκεφτεί ότι η εταιρεία μπορεί να γεμίσει τα ελεύθερα slots αργότερα, η σκέψη αυτή έχει αρκετό ρίσκο. Αν η εταιρεία δεν αγοράζει συχνά servers, είναι πιθανό όταν θα χρειαστεί νέα blades, η τεχνολογία του enclosure να είναι παρωχημένη. Από το 2001 μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλές γενιές blades enclosures και κάθε καινούργια γενιά ζητά από τις επιχειρήσεις να αλλάζουν τα enclosures για να υποστηρίζουν τα σύγχρονα blades.

Ενα δεύτερο ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει τον IT manager είναι το δέσιμο με ένα συγκεκριμένο προμηθευτή. Οι παραδοσιακές τεχνολογίες rack ήταν ανοιχτές σε διαφορετικούς προμηθευτές. Αυτό δεν ισχύει για τα blades. Και πάλι για μια μεγάλη επιχείρηση, ο παράγοντας αυτός δεν αποτελεί πρόβλημα, σε μια μικρή όμως επιχείρηση μπορεί να είναι σημαντική η δυνατότητα επιλογής από διαφορετικούς προμηθευτές. Μάλιστα δεν αποκλείεται στο δίλημμα αυτό να βρεθούν σύντομα και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς, οι προμηθευτές μετά από αρκετό consolidation αρχίζουν πλέον να παρέχουν λύσεις, οι οποίες εμπεριέχουν στο ίδιο enclosure εκτός των blade servers, το storage, το δικτυακό εξοπλισμό και το απαραίτητο λογισμικό.

Το κίνητρο για μια τόσο συμπυκνωμένη λύση είναι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων και το χαμηλότερο TCO. Είναι όμως αρκετό για ένα τόσο στενό δέσιμο με τον προμηθευτή;

Τέλος, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα blades enclosures έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν τη μέγιστη αξιοπιστία, σε μια περίπτωση αστοχίας δε χάνεται ένας server, αλλά το σύνολο των blades ενός enclosure. Αυτό σημαίνει ότι αν μια εταιρεία θέλει να έχει το μέγιστο επίπεδο backup, θα πρέπει να διαθέτει ένα blade enclosure σε αναμονή για κάθε enclosure σε λειτουργία.

Virtualization + blades = love
Ο συνδυασμός των blade servers με SAN, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε μια virtualized υποδομή. Πρόκειται για ένα συνδυασμό που μεγιστοποιεί τα οφέλη του κόστους και της ευελιξίας για επιχειρήσεις, αρκετά μεγάλες, ώστε να μπορούν να βρεθούν σε αυτό το επίπεδο υποδομής. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κόστος μιας τέτοιας υποδομής είναι συνήθως απαγορευτικό, αν και πλέον κάποιοι κατασκευαστές διαθέτουν λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να απευθυνθούν στο άνω άκρο της μικρομεσαίας αγοράς.

Σύμφωνα με έρευνα του Blade.org, το 82% των μεγάλων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ήδη blade servers σε virtualized υποδομές. Ο προϋπολογισμός του IT σε αυτές τις επιχειρήσεις ξεπερνά το 1 εκατ. δολάρια. Ωστόσο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεκινούν να κάνουν τα πρώτα επενδυτικά τους βήματα σε virtualized υποδομές με blade servers. Το 28% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα χρησιμοποιούν ήδη virtualized υποδομές, ενώ ένα επιπλέον 36% πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στο άμεσο μέλλον. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας στην υλοποίηση virtualized υποδομών είναι το κόστος, ενώ ακολουθεί η έλλειψη της απαραίτητης ενημέρωσης.

Παρά το γεγονός ότι η ύφεση έπληξε συνολικά την αγορά των servers, ο τομέας των blade servers συνεχίζει να εμφανίζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στην αγορά των x86, οι blade servers παραμένουν κινητήρια δύναμη αντιπροσωπεύοντας το 23% της αγοράς το τελευταίο τρίμηνο του 2010. Σύμφωνα με την IDC, το 2011 θα είναι μια χρονιά έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών, οι οποίοι προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών. Σύμφωνα με τη Gartner, ο κύκλος ζωής των blade enclosures θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή προμηθευτή.