Η χρήση της τεχνολογίας αφής και η επανάσταση που έφερε στο χώρο των καταναλωτικών συσκευών θα βρει συνέχεια και στον επιχειρηματικό τομέα.

Σύμφωνα με την Forrester Research, ο συνολικός αριθμός tablets αναμένεται να φτάσει τα 375 εκατ. μέχρι το 2016. Οσοι έχουν συνηθίσει την τεχνολογία αφής στην προσωπική τους ζωή επιδιώκουν μια αντίστοιχη εμπειρία και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Μια νέα γενιά επιχειρηματικών συσκευών με δυνατότητες αφής υπόσχεται ότι οι επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία και θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εργαζομένων τους, παρέχοντας μια νέα εποχή με εταιρικές συσκευές που προσφέρουν συνεχή συνδεσιμότητα.

Η απόφαση επένδυσης στη νέα τεχνολογία βασίζεται στην απάντηση μιας σειράς από δύσκολες ερωτήσεις, αξιολογώντας τα οφέλη και το κατάλληλο ύψος της επένδυσης. Οι βασικότερες αλλαγές που φέρνουν τα επιχειρησιακής κλάσης συστήματα με τεχνολογία αφής εστιάζονται στους παρακάτω τομείς:

Ανάπτυξη παραγωγικότητας
Κρίσιμη για την αύξηση της παραγωγικότητας είναι η κατανόηση του πώς και πότε οι εργαζόμενοι είναι παραγωγικοί. Στόχος των επιχειρήσεων είναι η παροχή ενός φιλικού στη χρήση περιβάλλοντος με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς. Η τεχνολογία αφής δεν αφορά μόνο σε μια νέα γενιά αποτελεσματικών για εταιρική χρήση tablets, αλλά αξιοποιείται και στα νέα ultrabooks, τους συμβατικούς φορητούς και τις υβριδικές μορφές μετατρέψιμων φορητών – tablet, επιτρέποντάς τους να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα ακόμα και τις πιο συμβατικές εργασίες.

Επίπεδο εταιρικής ασφάλειας
Το κόστος από περιπτώσεις απώλειας ή παραβίασης δεδομένων καθιστά την ασφάλεια μια βασική ανησυχία για τις εταιρείες και σημαντικό παράγοντα στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.Προσφέροντας μια ελκυστική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις καταναλωτικές συσκευές, οι συσκευές εταιρικής κλάσης με δυνατότητες αφής ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας των επιχειρήσεων και ακολουθούν τις πολιτικές που υπαγορεύονται από την τάση BYOD. Με τον τρόπο αυτό, παρέχουν στους εργαζόμενους τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας που επιθυμούν, ενώ παράλληλα ικανοποιούν τις ανάγκες των Διευθύνσεων Πληροφορικής.

Διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης
Τα στελέχη των Διευθύνσεων Πληροφορικής χρειάζονται απλά, έξυπνα και αυτοματοποιημένα εργαλεία για να εγκαταστήσουν, να διαχειριστούν και να κρατήσουν ασφαλείς τις συσκευές των τελικών χρηστών. Η διαχειρισιμότητα ήταν και παραμένει πολύπλοκη με αποτέλεσμα μέχρι και το 75 % των προϋπολογισμών των Διευθύνσεων Πληροφορικής να δαπανάται στη συντήρηση. Με την άφιξη των νέων συσκευών με δυνατότητες αφής, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής αντιμετωπίζουν την πρόκληση της διαχείρισης ενός αυξανόμενου αριθμού συσκευών, χωρίς ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού τους. Ενα βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση των νέων συστημάτων είναι η ενοποίηση της διαχείρισής τους στις εταιρείες, ώστε να υποστηρίζεται η εύκολη εγκατάσταση, διαχείριση και παραμετροποίηση των νέων συσκευών.

Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εργαζομένων
Είναι σαφές ότι η λειτουργία αφής προσφέρει περισσότερα από μια αναβάθμιση. Οι εργαζόμενοι ολοένα και περισσότερο προσδοκούν να εργαστούν οπουδήποτε και όποτε θέλουν, ενώ οι φορητοί υπολογιστές, τα tablets, αλλά και οι υβριδικές συσκευές νέας γενιάς γίνονται γρήγορα τα εργαλεία επιλογής των εργαζομένων. Η λειτουργικότητα της αφής αποτελεί ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τη γνωρίσουν και να την κατανοήσουν σε βάθος, πριν προβούν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για να κατανοήσουν τους παράγοντες που συνέβαλαν στο παρελθόν και συνεχίζουν σήμερα να οδηγούν την εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας.