Πλήθος εταιρειών κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαδραστικών πινάκων των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής των Περιφερειών».

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προϋπολογισμού 123.420 ευρώ, κατέθεσαν οι εταιρείες Έπαφος, Conceptum, Interactivo, MLS, Pansystems, Printec, Q&R. Για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προϋπολογισμού 353.600 ευρώ, κατέθεσαν οι: Έπαφος, MLS, Pansystems, Printec, Πλαίσιο, Q&R.

Για την περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 1.135.600 ευρώ, κατέθεσαν οι: Έπαφος, Ιnfo-Quest, MLS, Pansystems, Printec, Πλαίσιο, Q&R. Για την περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσαν οι: Έπαφος, MLS, Pansystems, Printec, Πλαίσιο, Q&R.