Το τεχνολογικό περιβάλλον των Data centers αλλάζει. Με την άνοδο του cloud computing έχουν πλέον αρχίσει να αναθεωρούνται οι παραδοσιακές ανάγκες μέσα στο Data Center. Δεν είναι όμως μόνο οι εφαρμογές του Web που απευθύνονται στο ευρύ κοινό που αλλάζουν τις απαιτήσεις...

Οι ίδιες οι επιχειρήσεις οδηγούν τις αλλαγές, καθώς στρέφουν την προσοχή τους στην αξιοποίηση του Virtualization και στην απομάκρυνση εφαρμογών από τα Desktop με στόχο την καλύτερη διαχείριση των χρηστών και την διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών. Σύμφωνα με την IDC οι παρακάτω τάσεις στα Data Centers είναι αντιπροσωπευτικές της αλλαγής που συμβαίνει τώρα στο χώρο της Πληροφορικής.

Blades
Οι Blades θα αντιπροσωπεύουν το 29% των πωλήσεων servers μέχρι το 2012.
Η αγορά των blades αυξάνει γρήγορα, καθώς οι πελάτες συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήματα της υποδομής βασισμένης σε blades. Δηλαδή την εξοικονόμηση χώρου, χρόνου, κόστους και ενέργειας. Τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρές επιχειρήσεις επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή και κατά συνέπεια η ενσωμάτωση των blades μέσα στο χώρο του data center έχει σαν αποτέλεσμα τη συμπύκνωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας και ψύξης ανά Rack.

Green ΙΤ
Το Green IT αφορά λιγότερο στην περιβαλλοντική συνείδηση και περισσότερο στην εξοικονόμηση χρημάτων.
Οι CIOs και τα στελέχη του ΙΤ εκπλήσσονται ευχάριστα όταν ανακαλύπτουν ότι η κατασκευή ενός ενεργειακά αποδοτικού, υψηλής διαθεσιμότητας data center, με χρήση των νέων τεχνολογιών ισχύος και ψύξης κοστίζει αρκετά λιγότερο από ότι φαντάζονταν. Το τελικό αποτέλεσμα του Green IT είναι η μείωση του συνολικού κόστους (ενέργειας, επιφάνειας, διαχείρισης κ.λπ.), με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση αρκετών χρημάτων για την επιχείρηση.

Virtualization
Μέχρι το τέλος του 2011 περισσότερο από το μισό φορτίο των πελατών θα εξυπηρετείτε από εικονικές μηχανές.
Με κάθε νέα εξέλιξη σε αυτό τον τομέα, όπως η ενσωμάτωση hypervisors, για παράδειγμα, η ανάγκη για «έξυπνη» διαχείριση του Data center αυξάνεται. Οι διαχειριστές των Data Centers χρειάζεται να γνωρίζουν πώς να «χτίσουν» μία ενιαία υποδομή, συνδυάζοντας αμφότερα τα εικονικά και φυσικά περιβάλλοντα. Οι νέες «ευφυείς» εφαρμογές λογισμικού που παρέχουν οι κατασκευαστές των data centers γεφυρώνουν το κενό ανάμεσα στην φυσική υποδομή (χώρος στο Rack, επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και ψύξης) και επιτρέπουν στους IT managers να γνωρίζουν πού μπορούν να εγκαταστήσουν το κάθε νέο μηχάνημα αλλά και αν μπορούν να το εικονικοποιήσουν.

Το Cloud Computing σημαίνει ότι η επεκτασιμότητα είναι μονόδρομος
Η πληροφορία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς χάρη στο cloud computing.
Δεδομένα μεγάλου όγκου και περιεχομένου, όπως, streaming digital media (π.χ. IPTV, video on demand, broadcast κ.λπ. ) ή static digital media (π.χ. photo sharing, online music download, κ.λπ.) και βέβαια περιεχόμενο του Web (e-mail, blogs, Web pages, κ.λπ.) έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν το Cloud computing χρειάζονται λύσεις που θα μπορούν εύκολα να διαχειριστούν πολλαπλά και διαρκώς αυξανόμενα petabyte δεδομένων, χωρίς διακοπή ειδικά λόγω θερμικών και ηλεκτρικών φαινομένων.

Εξορθολογισμός του data center
Σήμερα υπάρχουν αρκετές εταιρείες στον ελλαδικό χώρο που έχουν ήδη κατασκευάσει ή βρίσκονται στη διαδικασία κατασκευής νέων data centers με κατάλληλη υποδομή για να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής. Με τη χρήση και το συνδυασμό των blade servers, storage και VMWare virtualization μπορεί κανείς να μειώσει την ανάγκη σε rack περίπου στο μισό, συμπυκνώνοντας την παροχή ηλεκτρικής ενέργεια και ψύξης.

Με δεδομένα την σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την αύξηση της τιμής της και της κατανάλωσης καθώς και της πίεσης για μείωση της εκπομπής ρύπων, η ανάγκη για έξυπνη και ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και ψύξης μέσα στο data center είναι μονόδρομος. Ο εξορθολογισμός αυτός επιφέρει αύξηση της απόδοσης και μείωση της αξίας των ενεργειακών αναγκών.

Αυτή η μείωση θα έχει σαν αποτέλεσμα και τη μείωση του κόστους χρήσης του εξοπλισμού, ενώ συγχρόνως οι εφαρμογές θα «τρέχουν» γρηγορότερα και η ενσωμάτωση ενός νέου server θα είναι υπόθεση λεπτών.

Και όσο οι ανάγκες των εφαρμογών Πληροφορικής αυξάνονται θα αυξάνονται και οι απαιτήσεις για αρχιτεκτονικές αποδοτικής και επεκτάσιμης φυσική υποδομής.

Με αλλά λόγια οι τάσεις στο χώρο των data centers και οι αλλαγές που αυτές θα επιφέρουν δεν παραμένουν μόνο στο χώρο της Πληροφορικής αλλά επηρεάζουν άμεσα τη φυσική υποδομή που καλείτε να προλάβει στην ταχύτητα των αλλαγών και την εξοικονόμηση χρημάτων.

Ο Αρης Λεβής είναι Enterprise Systems Sales Manager της APC Greece, Malta, Cyprus.