Οι Agfa Gevaert και Computer Control Systems Engineering Research & Desing AE αναδείχτηκαν νικητές ανοικτού διαγωνισμού, συνολικής αξίας 242.506,80 ευρώ με ΦΠΑ, που διενήργησε το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου και αφορούσε την προμήθεια hardware εξοπλισμού και εφαρμογών, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του NetFax.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός είχε δύο σκέλη: Το μεν πρώτο σχετιζόταν με την προμήθεια εξοπλισμού εκτυπωτών barcodes,  την προμήθεια και τοποθέτηση στους χώρους του νοσοκομείου του πληροφοριακού συστήματος Radiology Information System (RIS) και ενός συστήματος αρχειοθέτησης εικόνας και επικοινωνίας – Picture Archiving And Communication System (PACKS).

Το ανωτέρω ανατέθηκε στην Agfa Gevaert έναντι 193.552,80 ευρώ με ΦΠΑ. Το έτερο σκέλος αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου, του Εργαστηριακού Πληροφοριακού Συστήματος – Laboratory Information Systems (LIS). Το έργο ανατέθηκε στην Computer Control Systems Engineering Research & Desing AE, έναντι 48.954 ευρώ με ΦΠΑ.