Οι εταιρείες Cyberce, Deloitte Business Solutions, Διαδικασία Α.Ε., ICAP, Trek Consulting και οι ενώσεις εταιρειών i-Know How – Signum, Intraway – Bridge-IT και OTEPlus – TEC Συμβουλευτική κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό της ΚτΠ Α.Ε. για το έργο:

«Σχέδιο Δράσης μοντελοποίησης της ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης και της ηλεκτρονικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης», συνολικού προϋπολογισμού 258.000 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.