Στις 30 Ιουνίου 2017 ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος αξιολόγησης των έργων που συμμετέχουν στο Google Summer Of Code 2017 (GSoC).

Στο φετινό Google Summer of Code συμμετέχουν 201 οργανισμοί από 72 χώρες και 1.318 φοιτητές σε εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Oργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετέχει με τα εξής τέσσερα έργα ανοιχτού κώδικα:
• Donation- Box: Αφορά τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών συσκευών οικονομικής ενίσχυσης «donation boxes» που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την οικονομική ενίσχυση φορέων και έργων της ΚΑΛΟ(κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας).
• Mix-net implementation Zeus. Με το έργο θα αντικατασταθεί η  τρέχουσα υλοποίηση της mix-net της πλατφόρμας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών Ζεύς με μια ταχύτερη υλοποίηση. Εκτός από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, το νέο mix-net, που θα αναπτυχθεί στo πλαίσιo του GSOC,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες λειτουργίες, όπως έρευνες και συλλογή δεδομένων από διάφορες συσκευές IoT.
• Greek scripts for Eczar fonts. Το έργο θα προσθέσει υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων στην οικογένεια γραμματοσειρών Eczar.
• Open Source Δι@υγεια. Το έργο θα βελτιώσει τον ανοιχτό κώδικα στον οποίο βασίστηκε η Δι@υγεια. Στο πλαίσιο του GSOC, θα υλοποιηθούν βελτιώσεις σε σχέση με τις ανάγκες χώρου αποθήκευσης εγγράφων και θα εφαρμοστεί το πρωτόκολλο Blockchain έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια στο χειρισμό των εγγράφων