Η εταιρεία συμβούλων κατασκευαστικών έργων Rider Levett Bucknall (RLB) χρειάστηκε αναμόρφωση της προσέγγισής της στο IT, μετά τη συγχώνευση που την μετέτρεψε σε παγκόσμιο οργανισμό. Ο IT Manager της εταιρείας για την περιοχή EMEA, Mark Evans, βρήκε την απάντηση που χρειάζονταν στο private cloud.

Ο Evans γνώριζε ότι η εταιρεία χρειάζονταν να επιλέξει νέα προσέγγιση στο IT για να συνεχίσει να έχει ηγετική θέση στο χώρο της. Πολύ γρήγορα ήταν ξεκάθαρο ότι το cloud ήταν η απάντηση που έψαχναν. Αμέσως μετά τη συγχώνευση δεν υπήρχε κάτι που να «δένει» το τμήμα IT, καθώς δεν υπήρχαν υποδομές να υποστηρίξουν την κατανομή των συστημάτων και παράλληλα η μεταφορά δεδομένων ήταν σχεδόν αδύνατη. Επομένως, χρειαζόταν ένα Central Document Management system (CDMS), με ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση από ποικίλες διαφορετικές τοποθεσίες.

Ο Evans αναγνώρισε το cloud ως την ιδανική λύση. Ωστόσο, η μετάβαση σε remote hosting ήταν ακόμη πιο σημαντική για την RLB για έναν ακόμη πιο σοβαρό λόγο. O Evans είχε πληροφορηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες, ότι το κεντρικό κτίριο της εταιρείας στο Birmingham ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατών. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, η εταιρεία σχεδόν θα «αφανιζόταν» – θα διακόπτονταν όλες οι λειτουργίες της μέχρι να ήταν και πάλι σε θέση να επαναφέρουν τα συστήματα σε ασφαλή λειτουργία. Οι παράγοντες αυτοί οδήγησαν σε δύο ερωτήματα – πρώτον την επιλογή private ή public cloud και δεύτερον την επιλογή του προμηθευτή.

Τελικά, η εταιρεία επέλεξε το private cloud με τη λογική ότι αν και το public cloud είναι αποδοτικό οικονομικά, πιθανόν να περιόριζε τη λειτουργικότητα. Επιπλέον, επιλέχθηκε η InTechology, καθώς «ικανοποιούσε» ένα μεγάλο αριθμό των απαιτήσεων της RLB. Με την εγκατάσταση του συστήματος βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των διαδικασιών της εταιρείας, με τους εργαζόμενους να ενεργούν γρηγορότερα και πιο υπεύθυνα, με τα εργαλεία που χρειάζονται άμεσα διαθέσιμα. Ο Evans τόνισε, επίσης, ότι υπάρχουν οφέλη που δεν μπορείς να προσδιορίσει ακριβώς και να τα συμπεριλάβεις σε μία αναφορά.

Για παράδειγμα, η δυνατότητα να προσφέρουν νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες ως αποτέλεσμα της δυνατότητάς τους να διανείμουν περισσότερα δεδομένα, η βελτίωση της διαθεσιμότητας του χρόνου εργασίας και η χρήση συνεργατικών διαδικασιών στην εργασία, οπότε και το προσωπικό σε διαφορετικές τοποθεσίες μπορεί να συνεργαστεί στο ίδιο project επικοινωνώντας με ευκολία. Το μεγαλύτερο όμως όφελος, κατά τον Evans, είναι ότι οι εργαζόμενοι στη δική του ομάδα IT μπορούν επιτέλους να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τα ταλέντα του στο έπακρο, χωρίς να χρειάζεται να ασχολούνται με ζητήματα που δεν αφορούν άμεσα τη δουλειά τους.

Η χρήση του cloud επιτρέπει ακόμη στην RLB να επωφεληθεί από τις διαδικασίες διαχείρισης πληροφοριακών δεδομένων της InTechnology, οι οποίες, μέσω de-duplication, μειώνουν ουσιαστικά την ανάγκη «καθαρού» χώρου αποθήκευσης. Μεταφέροντας όλα τα δεδομένα στο data center μειώθηκε σημαντικά ο όγκος των δεδομένων και, επιπλέον, εφόσον η εταιρεία διατηρεί τα αρχεία της για 7-12 χρόνια, οτιδήποτε από αυτά τα αρχεία χρειαστεί είναι εύκολα προσβάσιμο, αφού τα πάντα είναι αποθηκευμένα σε ένα μέρος. Τέλος, η RLB, με τη χρήση του cloud, μείωσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ μείωσε και τις δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα.

Συμπερασματικά, για τον Evans, το cloud ήταν η ιδανική λύση για την RLB, η οποία έφερε μαζί της πολλά απροσδόκητα οφέλη. Η επόμενη κίνηση που σχεδιάζει είναι η μετάβαση των εταιρικών email στο cloud. Οπως τόνισε, άλλωστε, «το cloud δεν είναι απαραίτητα πανάκεια, αλλά είναι αρκετά κοντά».

Ο Mark Evans στο Cloud Computing Conference
Ο Mark Evans, Head of IT της Rider Levett Bucknall, θα συμμετάσχει στο Cloud Computing Conference στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Evans, έχει υλοποιήσει στην RLB σημαντικά έργα που βασίζονται στο cloud computing για τα οποία μάλιστα η ομάδα του διακρίθηκε ως “IT Team of the Year” από το περιοδικό ITPro. Η στρατηγική του για το cloud της RLB οδήγησε στην εφαρμογή ενός ιδιαίτερου συστήματος document management για τον κλάδο (ονόματι «Folio»), ενός συστήματος browser-based timesheet και οικονομικών (ERP) που βασίζεται σε IaaS, καθώς και στη μετάβαση του email στην πρακτική SaaS.