Η λειτουργία του ΔΕΣΦΑ A.E. (Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου) υπόκειται στο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Δεδομένου ότι οι κανόνες του πλαισίου μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς αερίου που αναπτύσσεται, τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές είναι ανάγκη να αναβαθμίζονται συνεχώς και πολλές φορές να προσφέρουν πρωτοποριακές λύσεις στους χρήστες. «Ήδη βρισκόμαστε σε φάση ολοκλήρωσης της υλοποίησης αναβάθμισης του συστήματος εμπορικής διαχείρισης, σύμφωνα με την πρότασή μας για την αναθεώρηση του κώδικα του εθνικού συστήματος μεταφοράς και τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου. Η αναβάθμιση αυτή θα προσφέρει αυτοματοποιήσεις που θα μειώσουν στο ελάχιστο τις γραφειοκρατικές ανάγκες διαχείρισης συμβάσεων και προσφέρουν στους χρήστες δυνατότητες συνεχόμενου επανακαθορισμού των αιτούμενων υπηρεσιών» δηλώνει στο NetFAX ο Παναγιώτης Πανούσος, Διευθυντής Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ΔΕΣΦΑ.

Τον επόμενο χρόνο ο ΔΕΣΦΑ έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, σύγχρονο αλλά και ευέλικτο για να μπορεί να παραμετροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες. Ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι της τάξης των 3,5 εκ. ευρώ. Παράλληλα, εντός του ερχόμενου έτους, θα προχωρήσει σε ανάπτυξη πλατφόρμας που θα επιτρέπει τις αγοραπωλησίες ποσοτήτων αερίου, ώστε να προσφέρει στην αγορά τα κατάλληλα εργαλεία για την αύξηση της ρευστότητας των συναλλαγών αερίου. «Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη τον διαφανή τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να λειτουργούμε, ως ρυθμιζόμενη εταιρεία, για κάθε project που θέλουμε να υλοποιήσουμε, από τη φάση του σχεδιασμού και τη διαγωνιστική διαδικασία μέχρι τη φάση της υλοποίησης και της θέσης σε λειτουργία. Η μεγαλύτερη επομένως πρόκληση για εμάς είναι να ολοκληρώνονται έγκαιρα τα έργα Πληροφορικής και επικοινωνιών, παρά τις απαιτητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται» συμπληρώνει ο  Παναγιώτης Πανούσος.