O ρόλος του CIO όχι μόνο δεν θα εκλείψει, αλλά θα εμπλουτιστεί με ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες, όπως τουλάχιστον καταγράφει η Gartner στη μελέτη της “CIO New Year’s

Η επιχείρηση περιμένει, δικαίως, από τον CIO να επωμιστεί το ρόλο του “leader of leaders” και να τον διεκπεραιώσει με επιτυχία. Για να επιτευχθεί, ωστόσο, αυτό η Gartner συμβουλεύει τους CIOs να κάνουν τα εξής:

Προσωπική επικοινωνία με μέλη του ΔΣ
Οι CIOs πρέπει να βοηθήσουν τη Διοίκηση να κατανοήσει τις τεχνολογικές τους αρμοδιότητες. Γι΄ αυτό θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να έρθουν πιο κοντά με μεμονωμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλώντας τους, για παράδειγμα, σε γεύμα. Σε αυτές τις τετ-α-τετ συναντήσεις, τα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν έναν εποικοδομητικό διάλογο και να γνωριστούν καλύτερα με τα μέλη της διοίκησης.

Κτίσιμο ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης
Σύμφωνα με την Gartner, οι CIOs μπορούν να ενισχύσουν την επιρροή τους στην εταιρεία, μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο επαφών. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να δημιουργήσουν ένα στενό κύκλο επιρροής που θα περιλαμβάνει τους πιο επικοινωνιακούς και ικανούς συναδέλφους τους, οι οποίοι θα αποτελούν τους πρεσβευτές τους μέσα στην επιχείρηση, υποστηρίζοντας την υλοποίηση των project τους.

Ενίσχυση της συνεργασίας με τον CMO
Όπως έχει διαπιστώσει η Gartner, ο CMO (Chief Marketing Officer) μπορεί να προβαίνει σε τεχνολογικές αγορές χωρίς να ζητάει την έγκριση του CIO, μια πρακτική που συνηθίζεται, για παράδειγμα, σε projects που σχετίζονται με τα social media. Οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό δεν σηματοδοτεί την απώλεια ελέγχου του CIO, αλλά ένδειξη για την ισχυρή σύνδεση του μάρκετινγκ με το ΙΤ. Έτσι οι CIOs θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους ώστε να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τους CMOs.

Νοικοκυρεμένο ΙΤ
Οι αναλυτές συμβουλεύουν τους CIOs να εξετάσουν υπό μια κριτική οπτική τις πληροφοριακές υποδομές της εταιρείας τους: ποιες εφαρμογές δεν χρησιμοποιούνται καθόλου; Ποια συστήματα δεν είναι, πλέον, απαραίτητα; Πώς προσαρμόζονται το hardware και το software στην επιχειρηματική στρατηγική και στις υπάρχουσες ανάγκες; H συμβουλή της Gartner είναι να απενεργοποιούν τουλάχιστον ένα σύστημα που δεν χρησιμοποιείται το τελευταίο τρίμηνο.

Techquistion
Το techquistion είναι ένας νέος όρος που έχει επινοήσει η Gartner και συντίθεται από τις έννοιες technology και acquisition. Για να υλοποιούν με επιτυχία τις επιταγές του techquistion, οι CIO πρέπει να βρίσκουν και να προσλαμβάνουν τους εξειδικευμένους ειδικούς, οι οποίοι έχουν τις δεξιότητες που χρειάζεται το τμήμα τους.

Crowdsourcing
Η δυναμική του crowdsourcing, όπως και των social media, είναι σημαντική και δεν θα πρέπει να αγνοείται. Οι CIOs θα πρέπει να προετοιμάσουν συγκεκριμένες προτάσεις για περιοχές, στις οποίες η επιχείρησή τους θα μπορούσε να επωφεληθεί από το Crowdsourcing.

Από το πώς στο γιατί
Κατά το κτίσιμο του ΙΤ δεν θα πρέπει να κοιτάει κανείς μόνο το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το hardware, το software και το εργατικό δυναμικό, αλλά και το γιατί να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό δεν αφορά μόνο ότι είναι σημαντικό για μια επιχείρηση, αλλά, επίσης, και τη συμπεριφορά των στελεχών του ΙΤ (για παράδειγμα, γιατί θα πρέπει να συναντιούνται τα στελέχη του ΙΤ με τους συναδέλφους τους από τα άλλα τμήματα και τι θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από αυτές τις συναντήσεις).

Ψηφιακά σλόγκαν
Ένας από τους γκουρού των σλόγκαν ήταν ο Steve Jobs, ο οποίος άφησε εποχή με το «Think different». Η Gartner συμβουλεύει τη χρήση αντίστοιχων γνωμικών, όπως σλόγκαν του τύπου «Find the quick do» ή «User needs, not government needs». Οι CIOs χρειάζεται να δημιουργήσουν 3-5 τέτοια γνωμικά που να παρακινούν την ομάδα και να τα αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων ή να τα χρησιμοποιούν ως screen savers ή background στους υπολογιστές του τμήματός τους.