Ο Όμιλος ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ επέλεξε τις ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), για την ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη διαχείριση των εισερχόμενων παραστατικών (αγορών) από τους προμηθευτές της, καθώς και των εξερχομένων παραστατικών (πωλήσεων) της προς το πελατολόγιό της.

Συγκεκριμένα, η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ επέλεξε την υπηρεσία R@L e-Invoicing EDI για την αυτοματοποιημένη συλλογή των παραστατικών αγορών από τα ετερόκλητα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών της και την καταχώρισή τους απευθείας στο ERP της χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες (Manual Data-Entry). Επιπλέον, επέλεξε τη λύση R@L e-Invoicing Paperless για την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών πώλησης προς το πελατολόγιό της, μειώνοντας περαιτέρω το διαχειριστικό κόστος μέσα από τη σταδιακή αποδέσμευση από το χαρτί.