Οι εταιρείες Algosystems, Cosmos Business Systems, Kestrel IS, Performance Technologies και Space Hellas κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό της ΚτΠ Α.Ε. για το έργο: Αναβάθμιση Υποδομών Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

Ο διαγωνισμός είναι προϋπολογισμού 157.440 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.