Οι εταιρείες: 1. Cosmos Business Systems, 2. IMC, 3. OTS, 4. ΟΤΕ και 5. Ένωση: Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά – Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων κατέθεσαν σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για το έργο: «Διαδικτυακή Πύλη και Υποδομές ΤΠΕ της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 130.081 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.