Οι εταιρείες Comsys, Intrakat, Smartnet, Space Hellas και ΟΤΕ κατέθεσαν πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την αναβάθμιση της υποδομής της δομημένης καλωδίωσης των κτιρίων της ΟΣΚ ΑΕ και του συναφούς ενεργού εξοπλισμού.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications), καθώς και του συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια της ΟΣΚ.Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί στα δύο λειτουργούντα κτίρια της ΟΣΚ και θα αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Η ίδια καλωδίωση θα χρησιμοποιηθεί στο προσεχές μέλλον για την υλοποίηση συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών. Το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό ανέρχεται σε 215.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.