Οι εταιρείες Call Center Hellas, Kappa Research, Newsphone Hellas, και οι ενώσεις εταιρειών BPO-Vodafone και ΟΤΕ-e-Value συνεχίζουν στο RFP του ΕΟΠΥΥ για τη διεκδίκηση του έργου: «Επιλογή παραχωρησιούχων για το Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας», ύστερα από την εξέταση των δικαιολογητικών.

Απορρίφθηκε η προσφορά των εταιρειών Ώθηση και Pano Finance. Αντικείμενο του έργου είναι η παραχώρηση έναντι ανταποδοτικού τιμήματος του δικαιώματος πρόσβασης στο ΣΔΖΥ σε παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call center) για την εξυπηρέτηση των 9.500.000 ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.