Το Athens-1 της Lamda Hellix είναι το πρώτο data center παγκοσμίως που πιστοποιείται στο επίπεδο Gold κατά το πρότυπο LEED v4 O+M για την «πράσινη» λειτουργία και συντήρηση του.

Το πρότυπο LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης «πράσινων» κτιρίων που αναπτύχθηκε από το U.S. Green Building Council και επιβεβαιώνει την σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων με εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης που αποσκοπούν στη βέλτιστη ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πρακτικής που εφαρμόζει η Lamda Hellix, πραγματοποιήθηκαν στο data center παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του data center, παράλληλα με την τακτική επαλήθευση και έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων ενέργειας. Επίσης, επιτεύχθηκε σημαντική μείωση της κατανάλωσης νερού και εφαρμόστηκαν πολιτικές «πράσινων» προμηθειών και διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Δημήτρης Κάνταρος, Director of Data Center Operations, δήλωσε σχετικά: «Η παγκόσμια πρώτη και χρυσή πιστοποίηση του Athens-1 αποδεικνύει ότι οι καινοτόμες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης που χρησιμοποιούμε στα data centers επιτυγχάνουν μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος, προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους πελάτες μας».