Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, www.eellak.gr) συμμετείχε έπειτα από πρόσκληση στην ακρόαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» και παρουσίασε τις προτάσεις του Οργανισμού για τις ψηφιακές υπογραφές και το οργανόγραμμα του Δημόσιου Τομέα. Εκτός από τη συμμετοχή στην ακρόαση ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών έστειλε και γραπτό υπόμνημα στην επιτροπή, με το οποίο, εκτός από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις για το σχέδιο νόμου, ενημέρωνε επιγραμματικά για τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση και χρήση των ανοιχτών τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση.