Η GTECH Corporation, θυγατρική του Ομίλου Lottomatica Group S.p.A., πιστοποιήθηκε με το Επίπεδο 3 του Ολοκληρωμένου Μοντέλου Ωριμότητας Δυνατοτήτων για Ανάπτυξη (Capability Maturity Model Integration for Development – CMMI-DEV, version 1.3) του Ινστιτούτου Μηχανικής Λογισμικού του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon των ΗΠΑ, με βάση την αξιολόγηση που διενεργήθηκε στη Μονάδα Υποστήριξης Παγκόσμιων Τεχνολογικών Λύσεων της GTECH.

Η αξιολόγηση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη δέσμευση της εταιρείας στην εφαρμογή αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών του κλάδου και στην παροχή κορυφαίας ποιότητας λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών. Η πιστοποίηση με το Επίπεδο 3 του μοντέλου CMMI αποτελεί σημαντική αναγνώριση, δεδομένου του αυστηρού πλαισίου που υιοθετείται, ώστε να αξιολογηθούν οι δυνατότητες ενός προμηθευτή στους τομείς της μηχανικής λογισμικού και συστημάτων, της διαχείρισης προγραμμάτων και της ικανότητας διαχείρισης οργανωτικών λειτουργιών.