Σε υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για εκσυγχρονισμό όλων των πληροφοριακών υποδομών της προχωρά η Attica Bank, ξεκινώντας με την ολοκλήρωση του νέου σύγχρονου μηχανογραφικού της κέντρου εντός του 2016.

Το κτίριο θα πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές διεθνώς, ενώ ο σχεδιασμός έλαβε  πιστοποίηση ΤΙΕR ΙΙΙ από τον διεθνούς κύρους οργανισμό Uptime Institute των Η.ΠΑ. Ο οργανισμός Uptime Institute πιστοποίησε ότι οι σχεδιαζόμενες υποδομές και οι διαδικασίες λειτουργίας του μηχανογραφικού κέντρου, βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και διαρκής λειτουργία του καθώς και η συνεχής παροχή των υπηρεσιών της Τράπεζας ακόμα και κάτω από ακραίες  συνθήκες. Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της δέσμευσης της Attica Bank έναντι των μετόχων της για τη βέλτιστη επένδυση των διαθέσιμων πόρων, προσβλέποντας στη συνεχή ανάπτυξη της και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους μετόχους της. Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για εκσυγχρονισμό όλων των πληροφοριακών υποδομών θα συνεχιστεί.