Οι πιστοποιήσεις IT έχουν βρει τη θέση τους στον κόσμο της Πληροφορικής, καθώς τόσο οι εταιρείες όσο και οι επαγγελματίες του IT τις χρησιμοποιούν για αναγνώριση ενός επιπέδου τεχνικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Οι πιστοποιήσεις IT αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία προσόντων στον κλάδο της Πληροφορικής. Αποδίδονται από διάφορους οργανισμούς, οι οποίοι βεβαιώνουν τις γνώσεις των υποψηφίων σε μια περιοχή. Οι περισσότερες πιστοποιήσεις δεν περιέχουν βαθμολογίες, αλλά αναγράφουν μόνο αν ο υποψήφιος πέρασε με επιτυχία τα τεστ που τις συνοδεύουν. Αρκετές φορές οι πιστοποιήσεις παρέχονται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και χρειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μια ανανέωση.

Η αξίας μιας πιστοποίησης για τον εργαζόμενο: προωθεί την επαγγελματική αναγνώριση και την προσωπική του καταξίωση, αυξάνει την αξιοπιστία του απέναντι στους εργοδότες, συνεργάτες και πελάτες, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της εργασίας σε καιρούς ύφεσης όπως τώρα, προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κατά την αναζήτηση εργασίας, επικυρώνει τις γνώσεις και την ειδικότητα, προσφέρει πρόσβαση σε πολύτιμους τεχνολογικούς πόρους
 
Η αξία μιας πιστοποίησης IT για την εταιρεία: προσφέρει σταθερά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τεκμηριώνει ένα αναγνωρισμένο επίπεδο τεχνολογικών γνώσεων, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, αυξάνει την αξιοπιστία της εταιρείας απέναντι στους πελάτες της, εξασφαλίζει τη στελέχωση με ικανό προσωπικό, με αποδεδειγμένο επίπεδο γνώσεων.

Οι κυριότερες πιστοποιήσεις
Τα σημαντικότερα είδη πιστοποιήσεων είναι τα εξής:
• Στάνταρ κατάρτισης και ιδιαίτερα περίτεχνα τεχνικά πρότυπα πιστοποίησης προσωπικού. Το στάνταρ για τους οργανισμούς που ιστοποιούν τις ικανότητες προσώπων, περιέχεται στο DIN EN ISO/IEC 17024:2003 (γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων).

• Διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις προσωπικών προσόντων, όπως είναι, για παράδειγμα, το PMP (Project Management Professional) του PMI (Project Management Institute).

• Πιστοποιήσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριών σύμφωνα με τα πρότυπα BS7799 ή ISO/IEC 27001.

• Πιστοποιήσεις για τη τήρηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών στάνταρ.

• Πιστοποιήσεις για την απόδειξη συμμόρφωσης με την προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος, όπως είναι το OHSAS 18001 και το ISO 14001.

Στη βιομηχανία λογισμικού οι πιστοποιήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικά όσον αφορά στην ασφάλεια υπολογιστών. Eιδικότερα, συναντά κανείς τις εξής πιστοποιήσεις:
 • Πιστοποίηση των εργαζομένων για την τεκμηρίωση ικανοτήτων, προσόντων και δεξιοτήτων.
 • Πιστοποίηση των προγραμμάτων με βάση τη λειτουργικότητα και ποιότητά τους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι στην προκειμένη περίπτωση το αμερικανικό TCSEC και το ευρωπαϊκό ITSEC στάνταρ, όπως και η διεθνής αναγνώριση του Common Criteria (CC).
 • Οσον αφορά το Linux και το Open Source υπάρχει ένα σημαντικό Ινστιτούτο πιστοποίησης, το καναδικό LPI.

Πιστοποιήσεις για υπηρεσίες IT
Για να εξετάσει κανείς την ποιότητα των υπηρεσιών IT υπάρχουν διάφορες μέθοδοι: εκτός από το καθιερωμένο ISO 20000 στάνταρ, υπάρχει και μια νέα πιστοποίηση TÜV. Το πόσο σημαντικές είναι οι πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες ΙΤ φαίνεται από το γεγονός ότι η επιτυχία μιας εταιρείας στην αγορά εξαρτάται άμεσα από την άψογη λειτουργία της υποδομής IT. Βέβαια, το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με τις επιδόσεις, αλλά και με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ΙΤ.

Γι’ αυτό το λόγο η TÜV Trust και το ITSM Consulting έχουν αναπτύξει μια νέα μέθοδο πιστοποίησης: το “TÜV Trusted IT Service”. Μέσω αυτής οι οργανισμοί IT μπορούν να αποδείξουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους σε πελάτες και συνεργάτες. Για πολλά χρόνια, ωστόσο, το ITIL αποτελούσε τη μαγική συνταγή για τη τυποποίηση του IT Service Management. Ωστόσο από μόνο του το ITIL δεν αρκεί για να λύσει όλα τα προβλήματα.

Εχει δημιουργηθεί, τελευταία, η ανάγκη, ώστε να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη εστίαση στην ποιότητα των υπηρεσιών του IT. Αυτό σημαίνει ότι η στενή εστίαση σε επιμέρους κανόνες θα εγκαταλειφτεί. Κάθε πρότυπο δίνει έμφαση σε ορισμένα σημεία και παραμελεί κάποιες άλλες πτυχές. Ετσι, για παράδειγμα, το ITIL επικεντρώνεται στις διαδικασίες, ενώ το COBIT στον ποιοτικό έλεγχο. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πιστοποίηση που θα συνδέει έξυπνα τα επιμέρους πρότυπα, μια τάση που θα δούμε να καθιερώνεται εντονότερα στο μέλλον.


Πιστοποιήσεις για το Project Management
Aναμφίβολα, οι πιστοποιήσεις σε Διοίκηση Εργων είναι εξαιρετικά σημαντικές. Για τους Projects Managers υπάρχουν, βασικά, τρεις κατηγορίες πιστοποιήσεων: οι PMI, IPMA και PRINCE2. Οι πιστοποιήσεις PMI είναι οι πιο δημοφιλείς διεθνώς και χωρίζονται σε πέντε επίπεδα, ανάλογα με τη σημαντικότητα τους. Ξεκινάνε από την πιστοποίηση CAPM (Certified Associate in Project Management), η οποία αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγική πιστοποίηση που δεν απαιτεί χρόνο εμπειρίας σε έργα. Η πιο δημοφιλής πιστοποίηση διαχείρισης έργων στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, είναι η PMP (Project Management Professional), που αποτελεί το δεύτερο επίπεδο.

Η πιστοποίηση προαπαιτεί τόσο ώρες εκπαίδευσης όσο και τρία χρόνια εμπειρίας σε έργα, ενώ αποτελεί ένα δυνατό χαρτί για όποιον την κατέχει. Οι εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιήσεων PMI γίνονται online, μέσα από multiple-choice τεστ και σε δύο εξεταστικά κέντρα, ένα στην Αθήνα κι ένα στη Θεσσαλονίκη. Οσον αφορά τις πιστοποιήσεις IPMA, χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα – στην Ελλάδα χορηγείται με εξετάσεις μόνο το χαμηλότερο επίπεδο D. Τέλος, οι πιστοποιήσεις PRINCE2, έχουν ουσιαστικά ενδιαφέρουν μόνο για όσους σκέφτονται να ασχοληθούν με διαχείριση projects στην Αγγλία.

Πιστοποήσεις για επαγγελματίες ΙΤ
Εδώ και πολύ καιρό οι πιστοποιήσεις προκαλούσαν αμφιλεγόμενες συζητήσεις. Γιατί θα έπρεπε, δηλαδή, ένας επαγγελματίας της Πληροφορικής, αφού τελειώσει τις σπουδές του και αφού αποκτήσει εμπειρία εξασκώντας τις γνώσεις του, να δώσει εξετάσεις για να πάρει μια έξτρα πιστοποίηση για τις ικανότητές του; Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση εξαρτάται αποκλειστικά από το κίνητρο του κάθε ατόμου να αποκτήσει μια τέτοια πιστοποίηση. Επιπλέον, παίζει ρόλο ποια αξία έχουν οι πιστοποιήσεις στα μάτια των άλλων.

Για κάποιους οι πιστοποιήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ικανότητες και γνώσεις σχετικά με ένα προϊόν ή μια τεχνολογία. Για κάποιους άλλους τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Πολλοί IT Managers πιστεύουν ότι η εμπειρία ενός ειδικού μπορεί να εκτιμηθεί μόνο από τον αριθμό των πιστοποιήσεων που διαθέτει. Και όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Οι πιστοποιήσεις του κλάδου μπορούν να δώσουν αξία σε ένα βιογραφικό. Μέσω αυτών μπορεί κανείς να αποδείξει ότι διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνικών γνώσεων. Κάτι που μπορεί να μετρήσει στην αναζήτηση μιας θέσης ή στην επαγγελματική του εξέλιξη. Οι πιστοποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό πεδίο μάθησης, για περαιτέρω εμβάθυνση σε νέα προϊόντα ή τεχνολογίες.

Αν και  μια συγκεκριμένη πιστοποίηση δεν εγγυάται αυτόματα την απόκτηση των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται για μια περιοχή της Πληροφορικής, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο ικανοτήτων. Κάτι που ισχύει για όλα τα εξειδικευμένα επαγγέλματα. Η αξιολόγηση ενός ατόμου γίνεται συνολικά με βάση τις γνώσεις και ικανότητές του, αλλά και την εμπειρία του, ειδικά όταν πρόκειται να αναλάβει μια νέα θέση. Με τη σωστή επίγνωση και δίνοντας την πρέπουσα εστίαση οι πιστοποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν μια πολύτιμη επένδυση στην καριέρα του καθενός – τουλάχιστον σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας, όπως είναι αυτοί που βιώνουμε τώρα.

Ολοκληρώνοντας, η απόκτηση μιας IT πιστοποίησης αξίζει κυρίως στις εξής περιπτώσεις:
• Οταν δεν υπάρχει μεγάλη πρακτική εμπειρία και χρειάζεται η εξειδίκευση σε μια καθορισμένη περιοχή του IT.
• Οταν θέλει κανείς να αισθάνεται πιο ασφαλής στον επαγγελματικό του χώρο, κατέχοντας μια πιστοποίηση για τις ικανότητές του.
• Οταν ο εργοδότης απαιτεί συγκεκριμένες πιστοποιήσεις IT και τις υποστηρίζει οικονομικά.
• Οταν η πιστοποίηση επιβεβαιώνει μια εξειδίκευση που ζητιέται στην αγορά εργασίας και συμπληρώνει με αυτό τον τρόπο την πρακτική του εμπειρία.


Ο Κωνσταντίνος Φαρρής, General Technical Director of Systems της INTRALOT, μιλάει στο netweek για τη σημασία της πιστοποίησης ISO 20000

netweek: Τι ήταν εκείνο που σας παρακίνησε, ώστε να ξεκινήσετε τη διαδικασία απόκτησης της πιστοποίησης ISO 20000;
Κωνσταντίνος Φαρρής:
Το διεθνές πρότυπο ISO 20000 απευθύνεται σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μέσω πληροφορικών συστημάτων και επικεντρώνεται στη βελτίωση παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Η INTRALOT, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο σύστημα βέλτιστων πρακτικών που καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών υποστήριξης των λύσεων , τις οποίες αναπτύσσουμε για λογαριασμό του πελατολογίου μας.

Το γεγονός αυτό, μας έχει καταστήσει πρωτοπόρους στον τομέα του gaming και μας έχει καθιερώσει διεθνώς. Στο πλαίσιο της βασικής στρατηγικής μας, που έχει στο επίκεντρο τον πελάτη, εκτιμήσαμε ότι η πιστοποίηση ISO 20000 θα μας βοηθούσε περαιτέρω στη συνεχή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και στη διαρκή βελτίωση τους. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η εν λόγω πιστοποίηση πραγματοποιείται από ελεγκτές με εμπειρία από διαφορετικούς επιχειρησιακούς χώρους, αποτιμήθηκε θετικά ως στοιχείο που θα προσέθετε αξία και πολύτιμη πρόσθετη ανατροφοδότηση στην προσπάθειά μας για ευρύτερες συνέργειες και καινοτομία.

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε πως η πιστοποίηση ISO 20000 συνιστούσε παράλληλα και μία πρόκληση, ώστε να είμαστε η πρώτη εταιρία στο χώρο μας σε παγκόσμια κλίμακα που θα λάμβανε την πιστοποίηση αυτή, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές επίσης στο παρελθόν, στις περιπτώσεις πιστοποίησης μας με ISO 9001, WLA SCS και ISO 27001.

netweek: Πόσο σημαντική είναι για την Intralot η πιστοποίηση ISO 20000 που πήρε από την TÜV Hellas;
Κωνσταντίνος Φαρρής: Η πιστοποίηση αποτελεί σημαντική επικύρωση της εταιρείας μας και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, λόγω του ότι εκτελείται από έναν ανεξάρτητο και ευρέως αναγνωρισμένο διεθνή φορέα. Θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς κάθε φορά που αναγνωρίζεται η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, έμπρακτα, τόσο από τους πελάτες μας όπως και με παρόμοιες πιστοποιήσεις.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχής πιστοποίηση ISO 20000 συνεπάγεται σημαντική επιβράβευση και για το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας μας και της απαράμιλλης προσήλωσης τους στις εταιρικές μας αρχές για αριστεία, εξωστρέφεια και καινοτομία. Η διαδικασία προετοιμασίας μας για την εν λόγω πιστοποίηση διήρκεσε σχετικά λίγο, το ίδιο και η πιστοποίηση καθ’ αυτή.

Αυτό οφείλεται στην εξοικείωση και εμπειρία μας, λόγω των διαφόρων διεθνών πιστοποιήσεων που έχουμε αποκτήσει μέχρι σήμερα, καθώς και στο γεγονός ότι η επιχειρησιακή μας λειτουργία στηρίζεται στην ευρεία εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών που συνδυάζουν διεθνή πρότυπα με βέλτιστες πρακτικές.

netweek: Τι συμβουλές θα δίνατε σε μια εταιρεία που σκοπεύει να πάρει την ίδια πιστοποίηση;
Κωνσταντίνος Φαρρής:
Θα προέτρεπα κάθε εταιρεία να δει καταρχάς την κατάλληλη προσαρμογή του επιχειρησιακού της μοντέλου, με τρόπο που θα τοποθετεί τον πελάτη στο επίκεντρο. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει απόδοση μέγιστης σημασίας και αξίας στον πελάτη και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εν συνεχεία, το πρότυπο ISO 20000, το οποίο παρέχει την μεθοδολογία και τις κατάλληλες πρακτικές για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω πληροφοριακών συστημάτων, θα μπορούσε να βοηθήσει στον «πελατοκεντρικό» προσανατολισμό που είναι τόσο σημαντικός για την ανάπτυξη των εταιρειών σήμερα.