Σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της για τη δυναμική επέκτασή της στο εξωτερικό, η Velti προχώρησε στην ολοκλήρωση της εξαγοράς ποσοστού 67% έναντι 6,4 εκατ. ευρώ της κινέζικης εταιρείας CASEE, η οποία και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ανταλλαγής διαφημίσεων μέσω κινητών τηλεφώνων στην Κίνα.

Η ελληνική εταιρεία m-marketing το 2008 είχε εξαγοράσει το 33% των μετοχών της κινέζικης εταιρείας. Μέσω της συγκεκριμένης κίνησης, η Velti αποκτά μοναδική δυνατότητα διείσδυσης σε μια αγορά με τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά της Κίνας, διοργανώνοντας διαφημιστικές καμπάνιες για τα παγκόσμια brands που προωθεί.