Σήμερα, το bitcoin δεν θεωρείται ακόμη mainstream, δίχως παράλληλα να εκλείπει και ο σκεπτικισμός σχετικά με την ψηφιακή ισοτιμία. Παρόλα αυτά, ο… θόρυβος που σχετίζεται με την υποκείμενη τεχνολογία -λέγε με και blockchains- έχει αρχίσει να λαμβάνει διαφορετική τροπή.

Μάλιστα, όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε στην αρχή του δρόμου που θα μας οδηγήσει στην κατανόηση της πλήρους έκτασης και δυναμικής της εν λόγω τεχνολογίας.

Το blockchain πέρα από το bitcoin
Η τεχνολογία Blockchain επιτρέπει τη μόνιμη και αμετάβλητη διαφανή καταγραφή δεδομένων, ουσιαστικά, αλλά και συγκεκριμένων συναλλαγών. Γεγονός, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή οποιουδήποτε αριθμού πράξεων που έχουν αξία, είτε αυτό είναι ένα πραγματικό στοιχείο ή οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, διευκολύνει την αποστολή πληρωμής σε τρίτο άτομο δίχως την ανάγκη ύπαρξης μεσαζόντων. Πολλοί θεωρούν το bitcoin ως σημείο εισόδου σε ένα επερχόμενο ψηφιακό μέλλον όπου οτιδήποτε έχει αξία θα μπορεί να ανταλλαχθεί σε ψηφιακή μορφή. Όσο για τις κεντρικές τράπεζες, θα εξετάσουν την εμπειρία bitcoin προκειμένου να υποστηρίξουν τη δημιουργία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Από επιχειρηματικής σκοπιάς, τα όποια “μαθήματα” μπορείτε να έχετε διδαχθεί από το Bitcoin θα είστε σε θέση να το εφαρμόσετε και σε άλλες περιπτώσεις χρήσης. Μπορείτε να εξετάσετε την εφαρμογή της λ.χ. στις αλυσίδες εφοδιασμού, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία blockchain για να εντοπίσετε την προέλευση των προϊόντων. Παράλληλα, η αντιστοίχιση μιας ετικέτας στα στοιχεία της αλυσίδας εφοδιασμού με την ταυτόχρονη καταγραφή κάθε κίνησης κατά μήκος της αλυσίδα εφοδιασμού.

Δεν λείπουν εκείνοι που υποστηρίζουν πως θα υπάρχουν ιδιωτικά blockchains που θα ταιριάζουν στα δημόσια blockchains, αντίστοιχα με τον τρόπο που σκέφτονται πολλοί για το internet και τα intranets. Συγκεκριμένα, εάν ανατρέξετε στο παρελθόν και πάλι κοιτάξετε ξανά όταν έκανε την εμφάνισή του το διαδίκτυο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων έκαναν γνωστό το ενδιαφέρον τους μέσω της άμεσης υιοθέτησης των intranets. Μπορεί, λοιπόν, αυτά να μην άλλαξαν ριζικά τον κόσμο, παρόλα αυτά αποτελούν ένα χρήσιμο μέρος του οικοσυστήματος, καθώς επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους εσωτερικά και στη συνέχεια να συνδέονται σε μια περισσότερο δημόσια μορφή. Αντίστοιχα, αυτή η συνεργατική διαδικασία προσέγγισης θα επαναληφθεί, με τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ιδιωτικά blockchains που με τη σειρά τους βασίζονται σε δημόσια blockchains.

Bitcoin για τον τελικό καταναλωτή-χρήστη
Από την πλευρά των καταναλωτών, δεν κρίνεται ως εξαιρετικά επιτακτική περίπτωση χρήσης για τον μέσο κάτοικο του Δυτικού κόσμου, ο οποίος έχει άμεση επαφή με το σημερινό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αντιθέτως, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά χρήστες λιγότερο ευνοημένους σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία περίπου δυόμισι δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη δεν εξυπηρετούνται αλλά ούτε και έχουν πρόσβαση στο σημερινό χρηματοπιστωτικό σύστημα!

Αυτή η διευρυμένη κατηγορία κοινού φαίνεται πως ταιριάζει στην τεχνολογία Bitcoin, καθώς αυτή θα διευκολύνει την πραγματοποίηση μικρο-συναλλαγών με ταχύτητα, ασφάλεια και το κυριότερο απειροελάχιστη επιβάρυνση διασυνοριακής πληρωμής.

Στα αρχικά στάδια της εμφάνισης του blockchain, η συζήτηση και το ενδιαφέρον στρεφόταν αποκλειστικά γύρω από τον τραπεζικό τομέα και την εν γένει παροχή οικονομικής φύσεως υπηρεσιών. Σήμερα, πλέον, αυτή η αντίληψη έχει μεταβληθεί άρδην, καθώς ολοένα και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πως δημιουργείται ένα εντελώς καινούριο μοντέλο. Μάλιστα, ακόμη και οι μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί συναινούν προς αυτή την πραγματικότητα.

Το ενδιαφέρον δε, θεωρείται δεδομένο από το σύνολο των εμπλεκομένων. Στοιχείο που θεωρείται καταλυτικής σημασίας. Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Να καθοριστούν τα σενάρια στα οποία θα μπορεί να δίνει λύσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα απαιτήσει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά στο τέλος θα συμβάλει στη δημιουργία ενός περισσότερο υγιούς όσο και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.