Σήμερα διενεργήθηκαν οι διαγωνισμοί για τα έργα «Ολοκλήρωσης Μητροπολιτικών Δακτυλίων σε Εθνικά Δίκτυα στις Περιφέρειες». Στο έργο που αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (προϋπολογισμού 897.160 ευρώ) κατέθεσαν προσφορές οι εταιρείες: Elecnet, Intrakat, OTE και οι ενώσεις εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική και Link – Optronics Τechnologies.

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (αξίας 418.620 ευρώ) κατέθεσαν οι: Elecnet, OTE και η ένωση εταιρειών Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (αξίας 680.060 ευρώ) κατέθεσαν οι: Ιntrakat, ΟΤΕ και οι ενώσεις εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική και Link – Optronics Τechnologies. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (αξίας 367.080 ευρώ) οι: Elecnet, OTE και η ένωση εταιρειών Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου (αξίας 489.010 ευρώ), οι: Intrakat, OTE και η ένωση εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αξίας 822.160 ευρώ), οι: Ericsson Hellas, OTE και οι ενώσεις εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική και Link – Optronics Τechnologies. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (αξίας 277.820 ευρώ), οι: Intrakat, OTE και η ένωση εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (αξίας 840.900 ευρώ), οι: Elecnet, Intrakat, OTE και οι ενώσεις εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική και Link – Optronics Τechnologies. Στην Περιφέρεια Κρήτης (αξίας 784.420 ευρώ), οι: Ericsson Hellas, OTE και οι ενώσεις εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική και Link – Optronics Τechnologies. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (αξίας 340.620 ευρώ), οι: Intrakat, OTE και η ένωση εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (αξίας 599.040 ευρώ), οι: Intrakat, OTE και η ένωση εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αξίας 462.120 ευρώ), οι: Intrakat, OTE και οι ενώσεις εταιρειών: Damco Energy – Adaptit – Θέων Τεχνική και Link – Optronics Τechnologies.