Οι εταιρείες Επιστημονικές Επιχειρήσεις Ζουμπουλάκης και Pansystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας για το «Πακέτο 1» το οποίο αφορά: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής τόσο συμβατικού όσο και ειδικού για πρόσβαση και χρήση της πληροφορικής από παιδιά με προβλήματα αισθητηριακά και κίνησης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής», για τις περιφέρειες Αττικής (με προϋπολογισμό 1,937 εκατ. ευρώ), Πελοποννήσου (με προϋπολογισμό 502.153 ευρώ), Ιονίων Νήσων (με προϋπολογισμό 534.777 ευρώ) και Βορείου Αιγαίου (με προϋπολογισμό 719.981 ευρώ).

Για το «Πακέτο 2» που αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής, μηχανών γραφείου και Οπτικοακουστικών Μέσων των Σχολικών Μονάδων Σχολικής Αγωγής για τις περιφέρειες Αττικής (με προϋπολογισμό 747.110 ευρώ), Πελοποννήσου (με προϋπολογισμό 212.145 ευρώ), Ιονίων Νήσων (με προϋπολογισμό 163.900 ευρώ) και Βορείου Αιγαίου (με προϋπολογισμό 270.000 ευρώ) προσφορές κατέθεσαν οι εταιρείες Επιστημονικές Επιχειρήσεις Ζουμπουλάκης, Intersys και Pansystems.