Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανέθεσε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και εκτυπωτών για την Κ.Υ. του Υπουργείου στην εταιρεία HIPAC.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 71.561,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.