Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην ασφάλεια των mobile πληρωμών μετριάζουν τους κινδύνους και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα του ISACA.

Ο συμπληρωματικός στην έρευνα του ISACA οδηγός, με τίτλο “Is Mobile the Winner in Payment Security?”, απαριθμεί τα πλεονεκτήματα ασφάλειας που αποκομίζουν οι retailers με φυσικά καταστήματα και με online παρουσία: τεχνολογίες όπως το tokenization, Device-specific cryptograms (τα οποία διασφαλίζουν ότι η πληρωμή πραγματοποιείται από συγκεκριμένη συσκευή) και two-factor authentication έχουν αποβεί ευεργετικές για καταναλωτές και πωλητές. «Οι mobile πληρωμές με ενσωματωμένες, αναβαθμισμένες και διαφανείς τεχνολογίες ασφάλειας αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια μπορεί να ωφελήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του τελικού χρήστη» δηλώνει ο Πρόεδρος του ISACA Χρήστος Δημητριάδης. Όσο για τα οφέλη των mobile πληρωμών, σε όρους ασφάλειας, δεν είναι ευρέως γνωστά: σύμφωνα με το 2015 Mobile Payment Security Study του ISACA, μόλις το 23% των IT και cybersecurity επαγγελματιών θεωρούν ότι οι mobile πληρωμές διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.