Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της ένωσης εταιρειών ΜΕΤΚΑ Α.Ε.-ΑΤΕΣΕ Α.Ε. για την διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για το έξυπνο ηλεκτρονικό εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και πλέον η ανάδοχος ένωση ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή-LG CNS προχωρά κανονικά στην υλοποίηση του έργου.

Η ένωση ΜΕΤΚΑ-ΑΤΕΣΕ κατά το στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού είχε ασκήσει προδικαστική προσφυγή η οποία όμως απορρίφθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, ενώ το ΣτΕ με την τωρινή του απόφαση έκρινε ότι η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής ήταν νόμιμη. Σημειώνεται ότι το έργο προβλέπει τη δημιουργία κλειστού συστήματος κομίστρου με την εγκατάσταση πυλών στο μετρό και στον Ηλεκτρικό, ενώ θα καταργήσει το γνωστό χάρτινο εισιτήριο και θα φέρει νέους τύπους κομίστρου μέσω ηλεκτρονικής κάρτας.