Οι επιχειρηματικές συνθήκες είναι δύσκολες. Οι περιορισμοί είναι περισσότεροι σε σχέση με ένα μόλις χρόνο πριν. Από τη Διεύθυνση (Οργανισμό) Πληροφορικής ζητείται ισχυρότερη προσαρμοστικότητα, ευελιξία και συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα και τη μετρήσιμη επιχειρηματική αξία.

Μήπως σήμερα είναι η σωστή εποχή για τον Οργανισμό Πληροφορικής να ανεβάσει τον πήχυ και να προκαλέσει τις παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές, ακόμα κι αν στην αρχή αυτές φανούν στο business …άβολες;

Μήπως μπορεί σήμερα ο Οργανισμός ΙΤ να βοηθήσει πραγματικά στην αναδιαμόρφωση των κοινωνικών και τεχνικών «αρχιτεκτονικών» αλλά και των λειτουργικών μοντέλων των επιχειρήσεών μας, έτσι ώστε αυτές να βρεθούν σε καλύτερη ακόμα κατάσταση όταν η κρίση περάσει;

Οι CIOs έχουν τις δυνατότητες να προχωρήσουν στις παραπάνω ανατροπές (ή τουλάχιστον θα έπρεπε να τις έχουν). Κι αυτό συμβαίνει γιατί ο CIO και τα επιχειρησιακά συστήματα αγγίζουν κάθε (μα κάθε) όψη της επιχείρησης. Οι CIOs διαθέτουν μια πολύτιμη συνολική οπτική, την οποία η επιχείρηση οφείλει να αξιοποιήσει, ιδιαίτερα μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς.

Η θέση του Οργανισμού Πληροφορικής στην κρίση
Σε ένα πρόσφατο workshop του CIO Executive Council, αποτυπώθηκε η σημερινή κατάσταση του Οργανισμού ΙΤ και οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές ως προς το πώς μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις ΙΤ λειτουργίες αλλά και να προσφέρουν αξία στην επιχείρηση εν μέσω μιας οικονομικής ύφεσης. Τα ευρήματα του workshop παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

1. Σωστοί τρόποι προσφοράς αξίας μέσω του ΙΤ
Οι βασικότερες προκλήσεις που επηρεάζουν την ικανότητα της Επιχειρησιακής Πληροφορικής να προσφέρει αξία σήμερα είναι:
– Υψηλή κλασματική σχέση μεταξύ παγίων και μεταβλητών εξόδων
– “Μάχη” για τη διατήρηση του προσωπικού και των πελατών
– Αρνητική αντίληψη του business για το ΙΤ (cost center)
– Δυσκολία να επιδείξει κανείς πώς η καινοτομία στην Πληροφορική προσθέτει αξία
– Ελλειψη ευελιξίας και ταχύτητας του ΙΤ
– Ανάγκη επανευθυγράμμισης των δεξιοτήτων του ΙΤ προσωπικού
– Ελλειψη θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συμβουλές με στόχο τη βελτίωση:
– Υποστήριξη στη δημιουργία εσόδων μέσω της καλύτερης εναρμόνισης του ΙΤ με την επιχειρηματική στρατηγική
– Δημιουργία εσόδων, φέρνοντας τα προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής στο επίπεδο των τελικών πελατών
– Διεκδίκηση θέσης στο Διοικητικό (Εκτελεστικό) Συμβούλιο, έτσι ώστε αυτό να αντιληφθεί τη σημασία της Πληροφορικής και τη μορφή που αυτή λαμβάνει σε κάθε πτυχή της επιχείρησης
– Βελτίωση της ευελιξίας και της ταχύτητας του ΙΤ, προβαίνοντας σε outsourcing συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
– Υιοθέτηση ευέλικτης και αρθρωτής αρχιτεκτονικής
– Καλλιέργεια ενισχυμένων σχέσεων με προμηθευτές ώστε να επιταχυνθούν οι υλοποιήσεις.


2. Καινοτόμοι τρόποι εύρεσης χρηματοδότησης
Βασικότερες προκλήσεις:
– Η Πληροφορική ανταγωνίζεται με άλλα functions για το ήδη περιορισμένο κεφάλαιο χρηματοδότησης
– Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται τα extra κεφάλαια να επενδυθούν στο προσωπικό
– Οι επιχειρηματικές προτεραιότητες αλλάζουν απότομα και συχνά μεταξύ διατηρησιμότητας και επένδυσης.

Συμβουλές προς βελτίωση:
– Επαναδιαπραγμάτευση με προμηθευτές, με στόχο τη μείωση του κόστους
– Πειστική πρόταση προς το business για μείωση των ΙΤ assets και την καλύτερη (και πιο έξυπνη) διαχείριση των πόρων και της κατανάλωσης των ΙΤ υπηρεσιών
– Υιοθέτηση software-as-a-service υπηρεσιών για την αντικατάσταση έργων που απαιτούν σημαντική αρχική επένδυση
– Πώληση υπηρεσιών Πληροφορικής σε θυγατρικές ή συνεργάτιδες εταιρείες, προσφέροντας άμεσα έσοδα στον Οργανισμό Πληροφορικής.

3. Αναπροσαρμόζοντας το ρόλο του CIO
Bασικότερες προκλήσεις:
– Σχέσεις ιεραρχίας που θέτουν εμπόδια στον CIO
– Δυσκολία στον εντοπισμό της σωστής ισορροπίας μεταξύ της λειτουργικής απόδοσης και της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθόσον αλλάζουν οι επιχειρηματικές συνθήκες
– Περίσπαση της προσοχής λόγω της έμφασης στη διατήρηση του προσωπικού
– Ελλειψη ευελιξίας ως προς τη δυνατότητα του ΙΤ να επεκτείνει τις δυνατότητες του προσωπικού και να διαχειριστεί μισθούς και προϋπολογισμούς
– Ελλειψη στιβαρού πλαισίου διακυβέρνησης σε πολλές περιπτώσεις
– Δυσκολία στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων κατά την απότομη στροφή της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Συμβουλή προς τους CIOs για βελτίωση:
– Εστιάστε στην “πώληση”…

Εχετε άποψη; Moιραστείτε τη!
To καταξιωμένο Συνέδριο των IT leaders στην Ελλάδα, IT Directors Forum (15 Οκτωβρίου 2009) ανοίγει το διάλογο και σας προσκαλεί να μοιραστείτε μέσα από τις σελίδες του netweek:
–  τις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε ως ηγέτες του Οργανισμού Πληροφορικής της επιχείρησής σας σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον,
– τις συμβουλές που θα προτείνατε στους συναδέλφους σας τόσο για την προσαρμοστικότητα που οφείλει σήμερα να επιδείξει η ΙΤ Διεύθυνση, όσο και για την ανάληψη επιπλέον πρωτοβουλιών με στόχο την εύρεση έξυπνων τρόπων πραγματικής συμβολής στο bottom-line.

Στείλτε μας την τοποθέτησή σας στο [email protected] και συμβάλλετε σε ένα πρωτότυπο ‘blog’ γύρω από την επιχειρησιακή αξία της Πληροφορικής σε δύσκολους καιρούς.