Η ταχύτητα της τεχνολογικής μετεξέλιξης που λαμβάνει χώρα σήμερα σε διεθνές επίπεδο είναι –περίπου- αδύνατη να υπολογιστεί και να καταγραφεί, πόσο μάλλον να αναλυθεί. Η υπολογιστική και επεξεργαστική ισχύς των PCs πολλαπλασιάζεται με αλματώδεις ρυθμούς, ενδυναμώνοντας την απόδοση και μειώνοντας το κόστος. Παρόλα αυτά, το χάσμα σχετικά με το τι κάνει η τεχνολογία σήμερα και τι θα έπρεπε να κάνει διευρύνεται διαρκώς. Ποια η συμβολή του λογισμικού;

Σήμερα, τα chips γίνονται ολοένα και μικρότερα, λειτουργώντας σε σημαντικά πιο γρήγορες ταχύτητες. Στοιχεία, που κατ’ επέκταση συμβάλουν και ωθούν στην ανάπτυξη συσκευών της βαρύτητας, της σημασίας και της αξίας ενός smart phone. Παρόλα αυτά, η εγγενής λειτουργικότητα τους δεν δείχνει να έχει αλλάξει: Επεξεργάζονται δεδομένα σε “τυφλές” ταχύτητες! Σε εντελώς αντίθετη τροχιά κινούνται οι πολύ-λειτουργικοί επεξεργαστές, καθώς βασίζονται στην ετερογενή ενσωμάτωση της μηχανικής, χημικής ή οπτικής λειτουργικότητας, η οποία με τη σειρά της τους επιτρέπει να λειτουργούν ως ασύρματες πλατφόρμες IoT. Οι εν λόγω πλατφόρμες συνδέονται απευθείας με την εφαρμογή, ενώ συνήθως δημιουργούνται ως “απάντηση” σε μια συγκεκριμένη ανάγκη της αγοράς. Ο συνδυασμός της συνεχιζόμενης δυνατότητας μικρογράφησης της τεχνολογίας chip και της ενσωματωμένης φυσικής λειτουργικότητας, επιτρέπει την ανάπτυξη διαγνωστικών συσκευών επόμενης γενιάς, όπως λ.χ. οι συμπαγείς αλληλουχίες DNA και οι συσκευές διαλογής κυττάρων που ανιχνεύουν κύτταρα όγκου στη ροή του αίματος.

Στην πραγματικότητα, οι δυνατότητες κλιμάκωσης επιτρέπουν την ολοκλήρωση ενός πλήρους εργαστηρίου σε ένα ενιαίο chip. Αποτέλεσμα; Οι γιατροί να μπορούν να ελέγχουν τους ασθενείς ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές και δη για ιδιαίτερα σοβαρές όσο και σπάνιες ασθένειες.

“Έξυπνα” συνδεδεμένα προϊόντα και Big Data
Το IoT αποτελεί έναν ακόμη… πεζό όρο. Βλέπετε, οι κατασκευαστές δεν φτιάχνουν “πράγματα”, αλλά προϊόντα, ενώ το διαδίκτυο είναι απλά ένα μέσο μεταφοράς. Επομένως, είναι δεδομένο πως τα πράγματα αντικαθίστανται ολοένα και περισσότερο από τα “έξυπνα” συνδεδεμένα προϊόντα με την ικανότητα παροχής αποτελεσματικών πληροφοριών διαχείρισης σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο και λειτουργούν. Αυτό, είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού αναλυτικών σε πραγματικό χρόνο που χρησιμοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, π.χ. Ένα κατάστημα και κεντρικά ιστορικά στοιχεία που βασίζονται σε πληροφορίες οι οποίες και παράγονται από τις επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας. Αναμφίβολα, σημαντικά οφέλη προκύπτουν όταν χρησιμοποιούνται analytics: Για παράδειγμα, τα “ζωντανά” δεδομένα παράγουν εμπεριστατωμένες όσο και ενδελεχείς πληροφορίες με βάση τις οποίες σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν. Πρόκειται για μια συναρπαστική και καινοτόμο ιδέα. Επιπλέον, αποτελεί μια λογική εξέλιξη που αντιμετωπίζει ένα γενικό ζήτημα: οι οργανισμοί δεν διαθέτουν πραγματική εικόνα των κρίσιμων πτυχών της επιχείρησής τους. Οι ίδιες πτυχές που καθίστανται ολοένα και πιο πολύπλοκες στη σημερινή εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά.

Το concept των Big Data δεν είναι καινούριο, αλλά βρίσκεται στην αγορά εδώ και αρκετά χρόνια. Η ανάλυση των δεδομένων που παράγονται από τις κύριες επιχειρηματικές διαδικασίες βοήθησε τους οργανισμούς να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες. Οι περισσότεροι οργανισμοί κατανοούν ότι, αν συγκεντρώσουν το σύνολο των δεδομένων που ρέουν ανά πάσα στιγμή στις ίδιες τις επιχειρήσεις, μπορούν να εφαρμόσουν τα analytics και να προσποριστούν την αξία τους. Η διαφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση σχετίζεται με την συμπερίληψη των ροών δεδομένων που προέρχονται από το τοπικό επίπεδο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από λύσεις IoT τρίτου παρόχου ή κατασκευαστή.

Προληπτική συντήρηση
Σημαντικές πληροφορίες για την κατασκευή προκύπτουν με την ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που επιτυγχάνονται με την παρακολούθηση της απόδοσης των μηχανημάτων και των διαδικασιών παραγωγής.

Όταν γίνεται ανάλυση σε αυτό το επίπεδο, παράγεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ενεργητική νοημοσύνη. Αυτό, διευκολύνει τη δημιουργία προληπτικών προγραμμάτων συντήρησης που εν συνεχεία ενισχύουν την παραγωγικότητα και επιτρέπουν την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Τα μοντέλα πρόβλεψης εκμεταλλεύονται τα πρότυπα που υπάρχουν στα ιστορικά και συναλλακτικά δεδομένα, προκειμένου να εντοπίσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Αυτά τα μοντέλα αποκαλύπτουν σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε διάφορα συμφραζόμενα στοιχεία, τα οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να μην φαίνεται πως σχετίζονται. Απευθυνόμενα στις επιχειρήσεις, τα προγνωστικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τρεχόντων αλλά και των ιστορικών δεδομένων, έτσι ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι πελάτες, τα προϊόντα και οι συνεργάτες.

Σήμερα, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αναλύσεις δεδομένων προκειμένου να αποκτήσουν διορατικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λήψη άμεσων αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις μπορούν, επίσης, να ανακαλύψουν ισχυρές ιδέες εντοπίζοντας τα πρότυπα σε χιλιάδες αναγνώσεις από πολλά προϊόντα με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικούς όσο και μεμονωμένους αισθητήρες, όπως λ.χ. η θερμοκρασία του κινητήρα ενός αυτοκινήτου, η κατανάλωση καυσίμου κ.ά., μπορούν να αποκαλύψουν τον τρόπο σύγκρισης των επιδόσεων με τις προδιαγραφές μηχανικής του ίδιου του οχήματος.


Software-defined ασύρματα LANs και IoT
Στις αρχές της δεκαετίας, η έννοια της φορητής επιχείρησης αποτελούσε ένα ιδιαίτερα “καυτό” ζήτημα. Οι m-εφαρμογές και εν γένει διαδικασίες είχαν μια σειρά από αποδεδειγμένες ικανότητες, όπως λ.χ. την αύξηση της παραγωγικότητας με τη συλλογή δεδομένων στην ίδια την πηγή, την διασφάλιση της παροχής βελτιωμένων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση την ακόμη πιο έντονη ικανοποίηση του πελάτη, αλλά και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού, που με τη σειρά του ενίσχυε τα περιθώρια κέρδους και τα ίδια τα κέρδη. Το mobile μοντέλο βασιζόταν σε μια ομαλή ροή πληροφοριών προς και από το data center σε οποιαδήποτε συσκευή και αντίστροφα που ενεργοποιούν τα ασύρματα δίκτυα LAN σε κτίρια γραφείων.

Σήμερα, πλέον, το IoT δημιουργεί τεράστιο όγκο από επιχειρηματικά δεδομένα και μετατρέπεται σε ένα συνδυασμό πληροφοριών πραγματικού χρόνου και ιστορικών πληροφοριών.

Η ανάγκη πρόσβασης σε συγκεκριμένες όσο και απόλυτα εξειδικευμένες πληροφορίες έθεσε επιπρόσθετη πίεση στα δίκτυα WLAN. Η προσθήκη περισσότερων σημείων πρόσβασης και η χρήση τεχνολογίας Wi-Fi υψηλότερης ταχύτητας αποτέλεσαν προσωρινές λύσεις, της λογικής παρηγοριάς στον άρρωστο… Κι αυτό, καθώς υπήρχε ένα εγγενές ζήτημα: Τα LAN δεν σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες χωρητικότητας αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της εκρηκτικής ανάπτυξης του IoT. Έτσι, λοιπόν, η Aerohive Networks αποφάσισε να ξεκινήσει εκ νέου και να δεχτεί το γεγονός ότι το λογισμικό “τρώει” τον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί από τον Marc Andreessen, τον περίφημο Αμερικανό επιχειρηματία, επενδυτή και προγραμματιστή ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, ο οποίος μεταξύ άλλων αποτέλεσε τον συν-προγραματιστή του Mosaic, τον συνιδρυτή του Netscape, καθώς επίσης τον συνιδρυτή και βασικό partner της εταιρείας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz, που είχε την έδρα της στην Σίλικον Βάλεϊ.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμαινε την εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής βασισμένης στις αρχές του Software Defined Networking (SDN). Το τελευταίο χρησιμοποιεί δομή συστήματος ανοιχτού δικτύου, στην οποία ο έλεγχος του δικτύου αποσυνδέεται από την προώθηση του δικτύου, γεγονός που καθιστά δυνατή τον προγραμματισμό και την διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου μέσω του cloud. Η εταιρεία αναπτύσσει και διαθέτει λύσεις LAN που καθορίζονται από το λογισμικό (SD-LAN) και βασίζονται στις αρχές του SDN στο data center και το SD-WAN, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ευέλικτη, προγραμματιζόμενη και οικονομικά αποδοτική δυνατότητα ασύρματης και ενσύρματης δικτύωσης που εφαρμόζεται στην επέκταση δικτύων συσκευών IoT. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικτύωση που καθορίζεται από το λογισμικό δεν αλλάζει απλά τους κανόνες του “παιχνιδιού” του ίδιου του δικτύου. Τους θέτει από την αρχή! Στα δε μελλοντικά δίκτυα, η λειτουργικότητα θα καθορίζεται από τους ίδιους τους χρήστες και θα διαχειρίζεται από τα τμήματα πληροφορικής.

Η τεχνολογία απέναντι στον ανθρώπινο παράγοντα!
Έχετε αναρωτηθεί τι συμβαίνει, λοιπόν, όταν η τεχνολογία εξακολουθεί να επεκτείνεται εκθετικά, τη στιγμή κατά τη οποία οι άνθρωποι προχωρούν γραμμικά; Χάνεται ο έλεγχος; Κι εάν αυτό ακούγεται “τραβηγμένο”, ενδεχομένως να πρέπει να σκεφτείτε ότι αντιμετωπίζουν ήδη ορισμένα ταχύτατα κλιμακούμενα ζητήματα, όπως λ.χ. η διαρκής παρακολούθηση της ψηφιακής ζωής, η διαδικασία της επιτήρησης, ο περιορισμός της ιδιωτικής ζωής, η απώλεια της ανωνυμίας, η ψηφιακή κλοπή ταυτότητας, η ασφάλεια των δεδομένων κ.ο.κ. Από τότε που το Διαδίκτυο έγινε σημαντική εμπορική δύναμη, φαίνεται ότι έχουμε επικεντρωθεί πρωτίστως στην εκμετάλλευση των οικονομικών και εμπορικών υποσχέσεων.

Αντιθέτως, ελάχιστος χρόνος προσφέρεται για την αναζήτηση του αντίκτυπου που υπάρχει στις αξίες και την ευρύτερη ηθική διάστασή και συγκρότησή μας. Κι αυτό, γίνεται -τελικά- εμφανές καθώς διεισδύουμε σταθερά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της ρομποτικής και της επεξεργασίας του ανθρώπινου γονιδιώματος, όταν και η αναζήτηση, ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η αξιοποίηη των προσωπικών δεδομένων θα βρεθεί στο peak της ζήτησης.

Επιβεβαιώνεται, πως οδεύουμε προς ένα μέλλον όπου τα πάντα γύρω μας επηρεάζεται από ένα… τσουνάμι των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά ο τρόπος που πλαισιώνουν τον κόσμο, που αξιολογείται τι είναι σωστό και τι όχι, που αποφασίζει εάν θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία και το πώς, εξακολουθεί να βασίζεται σε εμπειρίες του παρελθόντος, σε παλαιότερης λογικής πλαίσια και ακόμη χειρότερα, σε γραμμική σκέψη…