Μια από τις πλέον βασικές πρακτικές του lean είναι δίχως άλλο το 5S σε κάθε θέση εργασίας μιας επιχείρησης. Συνήθως παρατηρείται το φαινόμενο ενώ οι οργανισμοί να έχουν επενδύσει αρκετό χρόνο προκειμένου να στήσουν κάθε θέση εργασίας μέσω της χρήσης της 5S προσέγγισης, εντούτοις όμως δείχνουν να… χωλαίνουν στο επίπεδο του “Sustain”. Αλήθεια, υπάρχει τρόπος αλλαγής της κουλτούρας σε έναν εργασιακό χώρο, ώστε να κινείται με βάση τις επιταγές του 5S;

Το 5S αποτελεί μια από τις βασικές μεθόδους προκειμένου να προσδιοριστεί η προσέγγιση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού στο ίδιο το business της, της αξιολόγησης των δυνατοτήτων οργάνωσης του ίδιου του χώρου εργασίας, καθώς επίσης και των στάνταρντ που ακολουθούνται για το visual management.

Το 5S εμπλέκει τα άτομα και τους ανθρώπους μέσω της χρήσης θεμελιωδών όρων “standards” και “πειθαρχίας”. Η κύρια στόχευσή του δεν εξαντλείται αποκλειστικά στο “συμμάζεμα” της ίδιας της εταιρείας, αλλά δίνει ξεχωριστή έμφαση στη διατήρηση των standards και της πειθαρχίας ώστε να επιτυγχάνεται η αρμονική διοίκηση ενός οργανισμού. Τα ανωτέρω, γίνονται πραγματικότητα μέσω της προάσπισης και του σεβασμού του Gemba, ήτοι του χώρου εργασίας, σε καθημερινή βάση.

Ποια τα βήματα του 5S;
Ποια, όμως είναι τα στοιχεία-βήματα που απαρτίζουν τα 5S; Τα ακόλουθα:

 • Sort: Ξεκαθαρίστε και διαχωρίστε ποια είναι απαιτούμενα και ποια όχι στον συγκεκριμένο τομέα.
 • Straighten: Κανονίστε τα αντικείμενα που χρειάζονται έτσι ώστε να βρίσκονται έτοιμα προς άμεση χρήση. Προσδιορίστε ξεκάθαρα τις τοποθεσίες για το σύνολο των αντικειμένων προκειμένου κάθε υπάλληλος να είναι σε θέση να τα βρει και να τα επιστρέψει μόλις ολοκληρωθεί το task που έχουν αναλάβει.
 • Shine: Καθαρίστε το χώρο εργασίας και τον ανάλογο εξοπλισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διατηρήσετε τα standards που τηρείτε και να προσδιορίσετε τυχόν ατέλειες ή ελλείψεις.
 • Standardise: Επανεξετάστε τα τρια από τα 5S που προηγούνται αυτού, σε τακτική βάση και επιβεβαιώστε την κατάσταση του Gemba μέσω της χρήσης και αξιοποίησης κλασικών διαδικασιών.
 • Sustain: Κρατήστε τους κανόνες που θα διατηρήσουν τα standard και συνεχίστε την προσπάθεια βελτίωσής τους σε καθημερινή βάση.

Το 5S χρησιμοποιείται από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις έτσι ώστε να θέσουν σε στέρεα θεμέλια την προσπάθεια που καταβάλλουν να καθοδηγήσουν τις προσπάθειές τους να βελτιώνονται σε διαρκές επίπεδο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη προσέγγιση εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλους τους τομείς που συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων. Πρόκειται για μια συστηματική όσο και μεθοδική προσέγγιση που επιτρέπει στις εργασιακές ομάδες να οργανώσουν το χώρο εργασίας τους με τον πλέον ασφαλή όσο και λειτουργικό τρόπο.

Στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική συναντώνται σε καθημερινή βάση πλείστα παραδείγματα επιχειρήσεων και οργανισμών που ενώ έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο έτσι ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα με την 5S προσέγγιση κάθε θέση εργασίας, παρόλα αυτά δυσκολεύονται πολλαπλώς στο πέμπτο από τα “S”, αυτό του “Sustain”.

Ζήτημα (φτωχής) ηγεσίας
Ουκ ολίγοι θεωρούν και “δείχνουν” προς την κατεύθυνση της εταιρικής κουλτούρας ως τον… ένοχο. Κι όμως, συνήθως το ζήτημα της κουλτούρας αποτελεί σύμπτωμα. Όσο για την… ρίζα του κακού, βρίσκεται στην φτωχή όσο και αναποτελεσματική ηγεσία. Σήμερα, είναι περισσότερο εύκολο παρά ποτέ να δημιουργηθεί μια λίστα ελέγχου 5S για κάθε stream αξίας, εργασιακό πυρήνα, μηχάνημα / εξοπλισμό ή γραφείο σε κάθε λειτουργία ξεχωριστά. Όσο για την υλοποίηση αυτών των ελέγχων, αποτελεί μια ιδιαίτερα εύκολη διαδικασία. Αυτό, όμως, που κρίνεται δύσκολο είναι να διατηρούνται οι υψηλές προσδοκίες και η πειθαρχία εκ μέρους της ηγεσίας με την θέσπιση του κατάλληλου περιβάλλοντος με την “συμμετοχή” επικοινωνιών, standard εργασιών και καθηκόντων, της ανάθεσης συγκεκριμένων υπευθυνοτήτων, αλλά και της αμείλικτης παρακολούθησης σε διαρκές επίπεδο μέσω της αυστηρής λογοδοσίας.

Όταν παρατηρείται απουσία της εκτέλεσης των παραπάνω ενεργειών από τους ηγέτες των επιχειρήσεων και δη σε καθημερινή βάση, τότε αναμφίβολα το 5S δεν πρόκειται να διατηρηθεί ποτέ. Ας εξετάσουμε, όμως, διεξοδικά και σε βάθος κάθε απαίτηση από την ηγεσία.

 • Επικοινωνίες. Ενδεχομένως θα πρέπει να ξεκινήσετε εξηγώντας για ποιους λόγους το 5S έχει τόσο σημαντικό ρόλο στο… ταξίδι της διαρκούς βελτίωσης. Πολλοί που βρίσκονται εντός των κόλπων των ίδιων των επιχειρήσεων θεωρούν πως πρόκειται για ένα πρόγραμμα “οικιακών” και ευρύτερου “νοικοκυρέματος”, το οποίο δεν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από τη στιγμή κατά την οποία έχουν διαπιστώσει σε πλείστες περιπτώσεις προϊστάμενους και εν γένει managers να… προσπερνούν ξεκάθαρες παραβιάσεις των θεμελιωδών αρχών δίχως ωστόσο να λαμβάνουν κάποια μέριμνα ή δράση. Οπότε, αναπόφευκτα, κυριαρχεί η σκέψη: “Αφού αυτοί δεν ενδιαφέρονται, γιατί να ενδιαφερθώ εγώ;”. Σε αυτό το σημείο τα πάντα τελειώνουν!

Η αρχή της αλλαγής εταιρικής κουλτούρας
Κι όμως. Το 5S θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται στην εκκίνηση της αλλαγής εταιρικής κουλτούρας προκειμένου να μετασχηματιστεί η συνολική λειτουργία μιας επιχείρησης. Για ποιον λόγο; Μα, επειδή το 5S απαιτεί την εμπλοκή κάθε ατόμου που βρίσκεται σε έναν οργανισμό. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία το 5S αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή της απαιτούμενης πειθαρχίας, της στάνταρντ εργασίας, της ευθύνης και των απαιτούμενων στοιχείων της ομαδικής εργασίας που πρέπει να διατηρηθούν. Είναι τα ίδια ακριβώς στοιχεία που θα χαρακτηρίσουν όλες τις προσπάθειες που κινούνται προς το… ταξίδι της διαρκούς βελτίωσης που κατ’ επέκταση θα μετασχηματίσει τις εγκαταστάσεις και θα εξασφαλίσει τη διατήρηση κορυφαίας απόδοσης.

 • Standard εργασία. Φροντίστε ώστε να κάνετε ένα εκτενές τουρ του συνόλου των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η συλλογή σημαντικών παρατηρήσεων και επισημάνσεων απ’ όσους εμπλέκονται απευθείας στην πραγματοποίηση των ανάλογων εργασιών, στην εξήγηση του “γιατί” και της ανάγκης εκπαίδευσης σχετικά με το εάν υπάρχουν κι άλλα αντικείμενα που πρέπει να προστεθούν, να συμβάλλουν καταλυτικά στο “κτίσιμο” της σχετικής λίστας με βάση την οποία πραγματοποιούνται οι σχετικοί έλεγχοι, να δεσμεύονται στον έλεγχο της στάνταρντ εργασίας, να εκπαιδεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, καθώς επίσης και να τους ζητάται να συμμετέχουν σε κυλιόμενη βάση στους επίσημους εβδομαδιαίους ελέγχους.
  Οι επικεφαλής τμημάτων και εν μέρει εργασιών οφείλουν να επικοινωνήσουν τις προσδοκίες τους, αλλά και τους ρόλους προκειμένου να τους υποστηρίξουν και διατηρήσουν με βάση αυτές.
  Θα πρέπει δε, να είναι απολύτως ξεκάθαρο πως οι υπεύθυνοι των τμημάτων οφείλουν να θέσουν προ των ευθυνών τους άμεσα εμπλεκόμενους με τα στάνταρντ στα οποία έχουν συμφωνήσει όλοι. Επίσης, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό οι υπεύθυνοι τμημάτων και τα στελέχη μιας επιχείρησης να μην αδιαφορούν απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής παράβαση, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμοι ώστε να συντρέξουν και να βοηθήσουν οπουδήποτε προκύπτει κάποιο ζήτημα.
  Ο ηγέτης ενός οργανισμού οφείλει να υλοποιεί, να τηρεί και να εξελίσσει τις κλασικές εργασίες με θρησκευτική ευλάβεια και σε καθημερινή βάση. Για πάντα! Πρόκειται δε, για κρίσιμο πεδίο κάθε πορείας προς την υιοθέτηση και επίτευξη της πορείας διαρκούς βελτίωσης.
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων. Πρόκειται για το δεύτερο πλέον σύνηθες λάθος που συναντάται στους εργασιακούς χώρους, καθώς ο προσδιορισμός της ανάθεσης καθηκόντων συχνά-πυκνά λαμβάνει χώρα δίχως να επιδειχτεί η ανάλογη σπουδή. Επιπροσθέτως, απουσιάζουν οι ξεκάθαρες οδηγίες και διαδικασίες, γεγονός που αφήνει στην κρίση και τις ικανότητες των εργαζομένων την υλοποίηση των εργασιών.

Διαμοιρασμός εργασιών μέσω VSM
Η πλέον αποδοτική πρακτική είναι η προσπάθεια εμπλοκής και συζήτησης με κάθε υπάλληλο και εργαζόμενο ώστε να υπάρξει ο διαμοιρασμός των αρμοδιοτήτων που θα βασίζεται στον χάρτη ροής αξίας (Value Stream Map – VSM), αλλά και στη διατήρηση των αναγκαίων ισορροπιών. Την ίδια στιγμή μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη συγκεκριμένη ευκαιρία ώστε να εκπαιδεύσετε το εργατικό δυναμικό προκειμένου να κατανοεί και να αξιοποιεί ανάλογα το εν λόγω πανίσχυρο εργαλείο VSM. Αυτό, θα σας προσδιορίσει ποιος διαθέτει περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους προκειμένου να ασχοληθεί με έμμεσες αρμοδιότητες έτσι ώστε ο διαμοιρασμός των βαρών της εργασίας να κατανέμονται ισομερώς. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα βοηθήσει κάθε εργαζόμενο να κατανοήσει για ποιους λόγους έχουν περισσότερα ή λιγότερα να κάνουν σε καθημερινή βάση και σε σχέση με άλλα μελή της Ίδιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα προσθέσετε χρώμα ή αριθμούς για κάθε τομέα εργασίας και θα κάνετε την ανάθεση σε κάθε άτομο μιας συγκεκριμένης ζώνης εργασίας για την οποία είναι υπόλογοι ώστε πάντοτε να διατηρούν σε συμμόρφωση τις απαιτήσεις που συνδέονται με την πραγματοποίηση των ελέγχων. Αρκούντως χρηστικό είναι να επισημάνετε τις “προ” και “μετά” 5S πραγματικότητας και να τις αναδείξετε σε κάθε εργασιακό τομέα ξεχωριστά.

 • Ομαδική εργασία. Ακόμη και στις πλέον απροβλημάτιστες ή ιδανικές συνθήκες λειτουργίας, πάντοτε κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, υπάρχει κάποια ορατή όσο και ρεαλιστική γραμμή ισορροπίας για κάθε ζήτημα, όπου μπορεί να προκύψει η στιγμιαία ή έκτακτη ανάγκη ώστε τα μέλη μιας ομάδας να συμβάλουν στην υλοποίηση των 5S αρμοδιοτήτων και εργασιών. Υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η παροχή βοήθειας για ανακατανομή και επαν-εξισορρόπηση των φορτίων εργασίας, προκειμένου η λειτουργία της επιχείρησης να μην διαταραχθεί. Προσθέστε και… ολίγη από ομαδικό πνεύμα και παρακίνηση και έχετε τη συνολική εικόνα ανάγλυφα μπροστά σας.
 • Λογοδοσία. Τα πάντα εκκινούν από την ηγεσία, η οποία συνήθως δεν θέτει το κατάλληλο παράδειγμα ώστε να ακολουθηθεί στην πράξη και εκ μέρους των εργαζομένων. Δίχως άλλο, πρόκειται για την κύρια αιτία που λίγα 5S projects καταφέρνουν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, η πλειοψηφία τους αποτυγχάνει κατά τον πρώτο χρόνο της υλοποίησής του.

Πειθαρχία και πίστη στις εταιρικές πολιτικές
Η… σκληρή αλήθεια είναι πως οι 5S παραβιάσεις θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας διαχείρισης κάθε άλλης παραβίασης των εταιρικών πολιτικών και εν γένει ακολουθούμενων διαδικασιών. Μάλιστα, θα πρέπει να υφίσταται ένα προοδευτικό σύστημα επιβολής και διατήρησης της πειθαρχίας, το οποίο θα είναι ξεκάθαρο, θα ισχύει και θα εφαρμόζεται από όλους και προς όλους.

Ένα πρώτο δείγμα αυτού του συστήματος θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί προκειμένου να απευθύνεται και να εξυπηρετεί τον επικεφαλής εποπτείας του επιμέρους χώρου. Στην περίπτωση κατά την οποία η κατάλληλη υποστήριξη, η προσοχή και έμφαση στη λεπτομέρεια, η ανταπόκριση απέναντι σε επιμέρους παραβιάσεις απέναντι σε θεσμοθετημένες διαδικασίες και εργασίες σε πραγματικό χρόνο δεν εφαρμόζονται σε συνήθη βάση, τότε δίχως άλλο η λήψη μέτρων πειθαρχίας θα πρέπει να βρει άμεση εφαρμογή από το συγκεκριμένο σημείο. Από τη στιγμή, λοιπόν, που οι επικεφαλείς τίθενται υπόλογοι ώστε να εφαρμόσουν τις ανάλογες διαδικασίες, τότε είναι απολύτως σύννομο να ξεκινήσει η ευρύτερη συζήτηση για τα της πειθαρχίας με το σύνολο των εργαζομένων και δη με όσους εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις επιμέρους παραβιάσεις. Θεωρείται -περίπου- επιβεβλημένο πως οι κάθε λογής υπεύθυνοι και επικεφαλείς τμημάτων και τομέων ευθύνης οφείλουν να αντανακλούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά εκ μέρους των υπαλλήλων πριν καν προβούν στην επιβολή κυρώσεων σε οποιονδήποτε άλλο.

Στην ιδανική περίπτωση, ο επιβλέπων θα πρέπει να είναι τόσο ορατός όσο και απόλυτα συνεπής με τις προσδοκίες που περιστασιακά προκύπτουν από υπενθυμίσεις και ανάλογη καθοδήγηση. Αυτά επαρκούν ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη διατήρηση των πολιτικών του 5S. Από την άλλη πλευρά, η προοδευτική πειθαρχία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα για όσους δεν θέλουν να κάνουν πράξη ότι αναμένεται εκ μέρους τους. Η εφαρμογή και παρακολούθηση του συνόλου των τυπικών εργασιών αποτελεί μια ξεχωριστή προϋπόθεση που πρέπει να διακρίνει την απασχόληση.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η απουσία προοδευτικής εφαρμογής πειθαρχίας και της λήψης διορθωτικών κινήσεων, αυτομάτως υπονομεύει τους καλύτερους εργαζόμενους. Εάν προκύψει μια τέτοια κατάσταση, τότε την ίδια στιγμή ο επικεφαλής του τμήματος θα χάσει κάθε ψήγμα αξιοπιστίας σε ότι αφορά την προσέγγιση 5S. Και όχι μόνο… Εν κατακλείδι, οι ηγέτες των επιχειρήσεων και οργανισμών λαμβάνουν και απολαμβάνουν ότι αναμένουν. Αυτό, συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε αναμένουν και σε οτιδήποτε έχουν δεσμευτεί για τον εαυτό τους. Όπως συνηθίζεται να υποστηρίζεται στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα, σημαντικό δεν είναι μόνο ότι κάνεις, αλλά και όσα δεν πραγματοποιείς, για το οποίο και κάθε ένας είναι υπόλογος…