Η HP παρουσίασε το νέο χαρτοφυλάκιο λύσεων data deduplication HP StoreOnce Backup, βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν την εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η HP προσφέρει το HP StoreOnce Catalyst, το οποίο εξασφαλίζει τον ταχύτερο ρυθμό διεκπεραίωσης διαδικασιών backup-and-restore, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη λύση HP StoreOnce B6200 Backup. Το HP Data Protector 7, το οποίο βασίζεται στη λύση Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL), επιτρέπει διαδικασίες backup και ανάκτησης με βάση συγκεκριμένα πλαίσια.

Η τεχνολογία HP Virtual Connect for 3PAR with Flat SAN ενισχύει την αποδοτικότητα του server και την συνδεσιμότητα του storage με την τεχνολογία, η οποία συνδέει απευθείας τους servers με τις λύσεις storage μέσω ενός απλού δικτύου Storage Area Network ενιαίου επιπέδου. Το HP Automated Network Management 9.2 προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και βελτιωμένες επιδόσεις δικτύου, ώστε να υποστηρίζεται η αύξηση της διακίνησης δεδομένών και όγκος τον οποίο διαχειρίζονται οι λύσεις storage που συνδέονται με λύσεις HP Converged Infrastructure.

Τέλος, η νέα λύση HP Virtual Connect for 3PAR with Flat SAN βοηθά στη μείωση του κόστους δικτύωσης έως και 50% και επιτρέπει την υλοποίηση διαδικασιών provisioning έως και 2,5 φορές ταχύτερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.