Οι συνεργαζόμενες εταιρίες Σελόντα & Macro UK προχώρησαν στην υλοποίηση της λύσης R@L e-Invoicing - EDI της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft), με στόχο την αυτοματοποίηση της αποστολής και καταχώρησης ηλεκτρονικών παραστατικών που ανταλλάσσουν, στα πληροφοριακά συστήματά τους.

Η Σελόντα & η Macro UK συνδέθηκαν μέσω της υποδομής Electronic Data Interchange (EDI) της Retail@Link, διασφαλίζοντας την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων, εκμηδενίζοντας σημαντικά κόστη ελέγχων και επανελέγχων και διαχείρισης λαθών. Η λύση της Retail@Link βοήθησε στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς και ελέγχου των δεδομένων των παραστατικών των δύο εταιρειών καθώς και στην αυτόματη εισαγωγή τους στο πληροφοριακό τους σύστημα (ERP), με τη φυσική απόσταση μεταξύ τους να μην παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Ως αποτέλεσμα οι δύο εταιρείες εξασφαλίζουν πολύτιμους πόρους για τον έλεγχο και την καταχώρηση των παραστατικών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την επιτάχυνση των διαδικασιών καταχώρησης.