Σημαντικό ρόλο παίζουν οι σύγχρονες υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις Αττικές Διαδρομές, καθώς προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και υποστήριξή τους.

Βασικοί άξονες στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν:
– το εκτεταμένο virtualization των υποδομών, με τις Αττικές Διαδρομές να επενδύουν εδώ και χρόνια σε υποδομή VMWare. «Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την περίοδο πιλοτικές εφαρμογές των λύσεων NSX και vSAN της VMWare για virtualization του δικτύου και των SAN» δηλώνει στο NetFAX o Γιώργος Κιούσης, Διευθυντής Τεχνολογίας των Αττικών Διαδρομών.
– η διατήρηση λειτουργικού δευτερεύοντος data center, κατά το δυνατό σε διάταξη active-active με το βασικό «Αυτήν την περίοδο τρέχουν έργα για την αναβάθμιση του data replication με χρήση λύσεων Veeam (μεταξύ ετερογενών συστημάτων SAN), καθώς και η ανάπτυξη φάρμας από ESX servers στο δευτερεύον site για την φιλοξενία VMs» συμπληρώνει.
– ο προγραμματισμός περιοδικών μαζικών αντικαταστάσεων και αναβαθμίσεων εξοπλισμού (πεδίου αλλά και data center) σε επίπεδο υλικού ή / και λογισμικού. «Στο πλαίσιο αυτό «έτρεξε» το 2016 έργο επανασχεδιασμού του δικτύου δεδομένων με την εισαγωγή νέων switches κορμού (Cisco Nexus) και την αναβάθμιση τόσο των εγκατεστημένων εσωτερικών firewalls Palo Alto, όσο και των περιμετρικών checkpoints. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διασύνδεση των εταιρικών τηλεφωνικών κέντρων μέσω IP interfaces. Για το 2017 προγραμματίζεται η αντικατάσταση των υπολογιστών και περιφερειακών τους στις λωρίδες των σταθμών διοδίων, η αναβάθμιση του κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Διοδίων, ενώ για το 2018 προσδιορίζεται το έργο αναβάθμισης του backbone δικτύου δεδομένων από SDH σε Ethernet» τεκμηριώνει ο Γ. Κιούσης. Τέλος, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των χρηστών και των συνδρομητών ePass, βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχα έργα ανάπτυξης υποδομών για την παροχή ψηφιακά σημασμένων ηλεκτρονικών μηνιαίων τιμολογίων συνδρομητών ePass, τη δυνατότητα χρήσης τραπεζικών καρτών στις λωρίδες διοδίων για την πληρωμή του αντιτίμου, καθώς και τη δυνατότητα online ανανέωσης υπολοίπου λογαριασμού ePass μέσω του site της Αττικής Οδού. Οι υπηρεσίες αυτές αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες στο προσεχές χρονικό διάστημα.