Σε απολύτως θετικό έδαφος κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Entersoft για το περασμένο έτος, στοιχείο που αποκτά ξεχωριστή σημασία σε ένα έντονα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου Entersoft το 2011 ανήλθαν στα 7,362 εκατομμύρια ευρώ, επιτυγχάνοντας οριακή άνοδο σε σχέση με τα 7,318 εκατομμύρια ευρώ το 2010.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως η συνεχής κερδοφόρα λειτουργία σε συνδυασμό με τη συνετή πιστωτική πολιτική, έχει ως αποτέλεσμα ο Όμιλος να εμφανίζει μηδενικό δανεισμό, καθώς επίσης και υψηλότερα σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος ρευστά διαθέσιμα.

Η εταιρεία κατάφερε να εμπλουτίσει σημαντικά το πελατολόγιό της, κερδίζοντας πελάτες όπως οι Χρυσός Οδηγός A.E., Raxevsky A.E., PROBANK Tράπεζα Α.Ε., Autogrill Ελλάς, Μαλαματίνας Ε. & Υιός Α.Β.Ε.Ε., Όμιλος GLOBO, Cardlink Α.Ε., Ρακάς Ε.Π.Ε., ECO SUN Ε.Π.Ε., Alfa Lamda Α.Ε., Camelot Ltd., STAGER Δ. Κωνσταντόπουλος Α.Β.Ε.Ε., Karina Α.Β.Ε.Ε., Αφοι Χατζηπροδρόμου Α.Ε. (ADAMS SHOES), Ολύμπικ Φουντς Α.Ε.Β.Ε., Goldenbrands Α.Ε., Αφοι Κόντζογλου A.E. κ.ά.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ολοκλήρωσε μια σειρά από επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες User Interface και Dashboards, αλλά και σε επιχειρηματικές εφαρμογές για “έξυπνες” συσκευές (smartphones και tablet PCs). Όσο για τη φετινή χρονιά, η διοίκηση της Entersoft θα επιδιώξει την αύξηση των εσόδων και των κερδών της, θα εκμεταλλευτεί πλήρως τη ρευστότητά της, την ισχυροποίηση των μεριδίων της στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις,
τη διεκδίκηση έργων της Ψηφιακής Σύγκλισης του ΕΣΠΑ για τον ιδιωτικό τομέα, τις θυγατρικές της σε Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της στρατηγική στο χώρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της θυγατρικής της Retail Link Α.Ε.