Η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ολοκλήρωσε τις εργασίες της και παρέδωσε στον Υπουργό, Σταύρο Κοντονή, την πρόταση της για το σχέδιο νόμου του ΓΚΠΔ (GDPR) και της Οδηγίας 680/16 (Police Directive).

Η πρόταση τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση, έχοντας ως αντικείμενο τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου και ώρα 14.00.