Χρησιμοποιώντας state-of-art πληροφοριακές υποδομές και αξιοποιώντας στο έπακρο την ψηφιοποίηση της πληροφορίας, η Διεύθυνση Πληροφορικής της Beiersdorf Hellas δίνει το παράδειγμα για το πώς μπορεί να γίνει το business πιο ευέλικτο και αποδοτικό μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Πληροφορικής βελτιστοποιεί αυτήν την περίοδο μια λύση document management & workflow (Τherefore της Canon) που έχει υλοποιηθεί από το 2015, ώστε να την επεκτείνει σε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας, οι οποίες διεκπεραιώνονται σήμερα με χαρτί, e-mail, fax ή οτιδήποτε άλλο. «Πρόκειται για ένα φιλόδοξο project που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχοντας ως στόχο έως το τέλος του 2018 όλες οι επιχειρηματικές διαδικασίες να διαχειρίζονται και να ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσω αυτής της λύσης» δηλώνει στο NetFAX ο Γιάννης Σοφιανίδης, IT Service Delivery Manager Italy & Greece της Beiersdorf.

Τα οφέλη σημαντικά: κεντρική διαχείριση της πληροφορίας, εξοικονόμηση χρόνου και υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Στη λογική της ψηφιοποίησης της πληροφορίας για αύξηση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας βασίζονται δύο ακόμα projects που υλοποιήθηκαν φέτος: η ψηφιοποίηση της διαλογής των επιστρεφόμενων προϊόντων με τη χρήση scanner και μιας software λύσης προσαρμοσμένης στις ανάγκες της επιχείρησης, όπως και η μεταφορά των εξοδολογίων σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής θέλει να αξιοποιεί τις υπάρχουσες λύσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό και γι’ αυτό το σκοπό συνεχίζει να επεκτείνει τη λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης τιμολογίων και παραστατικών της IMPACT και σε άλλα έγγραφα και workflows, έχοντας ως στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών και την ελαχιστοποίηση στη χρήση χαρτιού. «Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε αρωγοί του business, όχι μόνο προσφέροντας την πληροφορία ψηφιακά, αλλά και να τη δώσουμε στην «καλύτερη» δυνατή ηλεκτρονική μορφή, όπου αυτό είναι δυνατό. Με αυτή την εστίαση εργαζόμαστε τα τελευταία 5 χρόνια και έτσι θα συνεχίσουμε, τουλάχιστον μέχρι το 2020» καταλήγει ο Γ. Σοφιανίδης.