Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο project ψηφιακού μετασχηματισμού «unITe» του ομίλου ΤΙΤΑΝ, στόχος του οποίου είναι η ενοποίηση και ολοκλήρωση εφαρμογών και υποδομών και η τυποποίηση των τεχνολογιών, στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει απτό όφελος για τον όμιλο.

Αυτήν την περίοδο γίνονται έργα σε όλους τους άξονες του έργου. Σε γενικές γραμμές, η ολοκλήρωση του λειτουργικού μοντέλου και βασικά έργα των υποδομών που αφορούν τα data centers, το DR και τα δίκτυα προηγούνται της υλοποίησης των ομιλικών εφαρμογών. Παράλληλα με τα παραπάνω βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του Group SAP ERP και ο διαγωνισμός για την κατάρτιση προδιαγραφών του συστήματος Group HCM. Στο πλαίσιο του project το λειτουργικό μοντέλο της Πληροφορικής θα γίνει περισσότερο κεντρικό με ενίσχυση της κεντρικής διακυβέρνησης (Group IT Governance).

Οι νέες πλατφόρμες θα απλοποιήσουν το σημερινό περιβάλλον μειώνοντας την πολυπλοκότητα,  θα εξασφαλίσουν καλύτερους αυτοματισμούς και θα ενισχύσουν την ολοκλήρωση και θα προσφέρουν αποδοτικότερες διεργασίες και ενιαία πληροφοριακή βάση (Single Source of Truth). Θα συμβάλλουν έτσι στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και θα αποτελέσουν τη βάση για υλοποίηση μελλοντικών ομιλικών συστημάτων από τα οποία όλες οι θυγατρικές εταιρείες σε όλες τις χώρες θα ωφεληθούν. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2020.