Η συμφωνία μεταφοράς εμπορικών δεδομένων μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Ε. έλαβε το πράσινο φως από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. σήμερα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για εφαρμογή του από την επόμενη κιόλας εβδομάδα.

Οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών ψήφισαν υπέρ του Privacy Shield, το οποίο θα υποστηρίξει και θα εξασφαλίσει τις διατλαντικές μεταφορές ψηφιακών υπηρεσιών, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές μεταφορές δεδομένων που θεωρούνται υψίστης σημασίας για τις διεθνείς δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Την ερχόμενη Τρίτη, η Επιτροπή αναμένεται να θέσει επίσημα σε εφαρμογή το Privacy Shielf, το οποίο θα ενισχύσει την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών που τα δεδομένα τους «μετακινούνται» προς servers στις Η.Π.Α. δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ζητήσουν αποζημιώσεις σε περίπτωση διαφωνίας. Οι διασυνοριακές μεταφορές δεδομένων από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες για μισθοδοσία για ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και δεδομένα για στοχευμένη διαφήμιση που μπορούν να αποφέρουν τεράστια έσοδα στις τεχνολογικές εταιρείες. Οι Η.Π.Α. θα δημιουργήσουν επίσης θέση ombudsman (διαμεσολαβητή) εντός του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος θα δέχεται τα παράπονα των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις παρακολουθήσεις εκ μέρους των Η.Π.Α.