Από τις 13/1/2018 έχει τεθεί σε ισχύ η νέα αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), σκοπός της οποίας είναι τις εκσυγχρονίζει προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Η σχετική οδηγία δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στην Ελλάδα, καθώς το σχετικό σχέδιο νόμου δεν έχει κατατεθεί προς ψήφιση. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε όσα κράτη μέλη δεν έχουν ενσωματώσει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο να επισπεύσουν επειγόντως τη διαδικασία. Οι νέοι κανόνες, μεταξύ άλλων, απαγορεύουν τις πρόσθετες χρεώσεις σε πληρωμές με καταναλωτικές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, ανοίγουν την αγορά της ΕΕ σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών, θεσπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών και ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών σε πολλούς τομείς.