Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Space Hellas και την Mti Systems έργο που αφορά την προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του δικτυακών υποδομών του.

Ειδικότερα, στην Space Hellas κατακυρώθηκε το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση του δικτύου κορμού αντί του ποσού των 109.921 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ στην Mti Systems κατακυρώθηκε το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών αποθηκευτικού χώρου κρίσιμων διοικητικών και ακαδημαϊκών εφαρμογών του Πανεπιστημίου, αντί του ποσού των 29.998 ευρώ (με ΦΠΑ).