Οι συσκευές AltaLink της Xerox έγιναν οι πρώτοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές που πιστοποιούνται από την Εθνική Εταιρεία Διασφάλισης Πληροφοριών των ΗΠΑ (NIAP) σύμφωνα με αυστηρά νέα πρότυπα δοκιμών, λαμβάνοντας πιστοποίηση NIAP σε σχέση με το τελευταίο προφίλ προστασίας Common Criteria για συσκευές εκτύπωσης.

Αυτό το νέο προφίλ προστασίας βασίζεται στις απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται από κυβερνητικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας. Ο NIAP είναι ο αμερικανικός κυβερνητικός οργανισμός που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια κοινά κριτήρια αξιολόγησης της ασφάλειας τεχνολογίας των πληροφοριών.